موسسه تند خوانی نصرت

تعداد جلسات

کلاسهای رفع اشکال مطالعه، با هدف برطرف کردن مشکلات دست و پاگیر مطالعه طراحی شده اند. این دوره برای کسانی طراحی شده است که سرعت مطالعه شان کمتر از 100 کلمه در دقیقه است و میخواهند به سرعت دوبرابر دست یابند رسیدن به سرعت دوبرابر در مطالعه در صورتی که عددی کمتر از 400 کلمه در دقیقه باشد به معنای تندخوانی نیست ولی سرعت دوبرابر در مطالعه برای این دسته از افراد نوعی تندخوان شدن محسوب میشود و شما میتوانید با استرس کمتری مطالعه کنید
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute