تست حضوری رایگان برای کودکان

برای گرفتن وقت تست حضوری رایگان برای کودکان با ما تماس بگیرید

موسسه نصرت کودکان مقطع ابتدایی را قبل از برگزاری کلاس تست میکند که ببیند ایا این کلاس میتواند برای انها مفید باشد یا خیر. برای شرکت در یک دوره تندخوانی شرایط ابتدایی لازم است. مهم است که مشکل کودکان که نمیتوانند سریع بخوانند ارزیابی شود. بسیاری از معلمان مشکل کندخوانی کودکان را با شرکت در یک دوره تندخوانی نصرت قابل حل می دانند و ان را به والدین دانش اموز توصیه میکنند. موسسه نصرت تنها موسسه ای است که برای سالهای زیاد کلاسهای تندخوانی برای کودکان برگزار نموده است ولی برای موسسه مهم است که کلاس باید حتما برای شرکت کنندگان مفید باشد به همین منظور از کودکان مقطع ابتدایی تست حضوری رایگان اخذ می شود تا بررسی شود ایا این کلاس برای انها مفید است یا خیر. هرچند این تست حضوری بسیار کوتاه میباشد اما ان را ضروری می دانیم و همیشه قبل از شروع دوره ان را انجام میدهیم. برای شهرستانی ها، این تست تلفنی رایگان کودکان برای موضوع کتابخواندن یا تندخواندن به صورت تلفنی انجام میپذیرد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute