موسسه تند خوانی نصرت

تخفیف دوره قبلی

کسانی که در یک سال گذشته در یکی از کلاسهای تندخوانی یا کلاسهای مرتبط موسسه نصرت شرکت کرده اند

کسانی که در یکی از گروه های دو جلسه ای موسسه تندخوانی نصرت شرکت کرده اند، در تابستان 95 میتوانند به جای پرداخت 390 تومان، تنها 280 تومان پرداخت و در یکی از کلاسهای 4+1 موسسه نصرت شرکت کنند.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute