موسسه تند خوانی نصرت

تخفیف خانوادگی

کلاسهای موسسه که برای یک گروه خانوادگی تشکیل میشود، با تخفیف ویژه برگزار میشود

در تابستان 95 هزینه ثبتنام کلاس برای هر نفر 390 هزار تومان میباشد. در صورتی که شما 3 نفر باشید به جای پرداخت 1200 تومان، 900 تومان پرداخت میکنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute