موسسه تند خوانی نصرت

تخصص

چگونه تخصص لازم برای کلاسهای تندخوانی را به دست آوریم

مؤسسه ما تلاش کرده است با بهره گیری از جدیدترین مقالات و کتابهای انگلیسی و امریکایی ، تمرینات خود را بروز نگه دارد . شاید برخی گمان کنند با بیشتر کردن تعداد جلسات آموزشی می توانند تمرین بیشتری از دانش پذیر بخواهند و در نتیجه نتیجه بهتری به دست بیاورند ولی گروه آموزشی مؤسسه نصرت معتقد است باید تمرینات به کاربرده شده در دوره های تندخوانی از استانداردهای لازم برخوردار باشد . مؤسسه نصرت تلاش کرده است با بهره گیری از اساتید متخصص و همچنین مطالعه کتابهای موجود در زمینه تندخوانی که مربوط به سالهای 2014 و 2015 می باشند ، دانش خود را بروز نگه دارد . هرچند فن اسپیدریدینگ یک فن قدیمی آسان بروز رسانی می شوند . همچنین مؤسسه تندخوانی نصرت ، تمام اهتمام خویش را بر آموزش تندخوانی متمرکز نموده است و از تشکیل کلاسهایی که با موضوع خواندن و مطالعه بیگانه است جدا اجتناب می ورزد . ما باور داریم که باید یک کار را انجام داد و همان کار را درست به سرانجام رساند
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute