موسسه تند خوانی نصرت

بی دقتی

نداشتن تمرکز و توجه هنگام مطالعه

یکی از مشکلاتی که هنگام مطالعه توسط بیشتر والدین برای ما بیان می شود بی دقتی هنگام مطالعه است بی دقتی هنگام مطالعه، دیکته و هنگام امتحان دادن می تواند نتایج غیر قابل انتظاری را به همراه بیاورد که بیشترین انها از بین رفتن حس اعتماد به نفس از مطالعه و درس خواندن می باشد شرکت در کلاس تندخوانی تاحد زیادی این مشکل را برطرف می نماید شاید سوال بپرسید که چگونه میشود تندتر خواند ولی با دقت بیشتری مطالعه نمود.. این به خاطر آن است که مشکلی که شما به عنوان بی دقتی مطرح می نماید در واقع بی دقتی نیست و ریشه های دیگری دارد که استاد طی مشاوره با دانش پذیر آنها را یافته، به دانش پذیر نشان می دهد تا بتواند با دقت بیشتر و نظم بهتری کتاب را مطالعه نماید تندخوانی فقط تندخواندن نیست. در واقع یک روش مطالعه و یک استراتژی کامل برای مطالعه است که از صفر تا صد مطالعه را در بر می گیرد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute