موسسه تند خوانی نصرت

بی برنامه گی

داشتن یک برنامه منظم می تواند شما را برای رسیدن به هدفتان بیشتر یاری رساند

من در غالب کلاسها از دانش آموزان میخواهم که یک برنامه روزانه برایم بیاورند . همه آنها یک برنامه دقیق با رعایت ریزه کاریهای فراوان می آورند که با آن دو مشکل دارند ، یکی این نوشتن آن خیلی طول می کشد و دوم آنکه عمل کردن به این برنامه عملی نیست . این دانش پذیران به همین دلیل از نوشتن برنامه روزانه خودداری می کنند . ولی صوفیا ، یکی از دانش پذیرانی بود که در تابستان 95 برای یادگیری تندخوانی ثبت نام کرد در حالی که در ایـران درس نخوانده بود و برای تعطیلات تابسـتانی به ایران آمده بود . صـوفیا یه یک برنامه ساده ی چند خطی اورد که این دو مشکل را نداشت و او به سادگی میتوانست برنامه خود را طبق آن تنظیم و به آن عمل کند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute