بهبود حافظه

آیا می توان حافظه را بهبود بخشید؟

رعایت رژیم غذایی سالم ، ورزش منظم ، عدم استعمال دخانیات و کنترل فشار خون ، کلسترول و قند خون از راه های اثبات شده برای محافظت از حافظه است. داشتن یک زندگی فعال ذهنی نیز مهم است. همانطور که عضلات با استفاده از آن تقویت می شوند ، ورزش ذهنی نیز به حفظ مهارت های ذهنی و حافظه کمک می کند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute