برگزاری کلاس عکس خوانی

برگزاری کلاسهای عکس خوانی در موسسه تندخوانی نصرت

در صورتی که تمایل دارید در یکی از کلاسهای عکس خوانی شرکت کنید میتوانید با موسسه تندخوانی نصرت شرکت نمایید. این کلاسها برای 6 ماه در نظر گرفته است و نوعی تندخوانی محسوب میشود. با توجه به نگرش واحد موسسه تندخوانی نصرت به برگزاری انحصاری کلاسهای تندخوانی کلاس های عکس خوانی با هدف افزایش سرعت مطالعه برگزار میشود و نوعی روش مطالعه برای دانش پذیران میباشد. در کلاسهای عادی تندخوانی در مورد عکس خوانی و نحوه افزایش سرعت با روش عکس خوانی توضیح اجمالی داده میشود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute