موسسه تند خوانی نصرت

بروز رسانی مداوم

آنچه در کلاس درس ارائه می دهیم را مدام بروز رسانی می کنیم

مؤسسه تندخوانی نصرت ، با بهره گیری از جدیدترین دانش آموزش ، برترینها را انتخاب و به ساده ترین روش به شما آموزش می دهد . بسیاری از دانشجویان ما تصور می کنند ما باید همانند 20 سال قبل کلاسها را در ده جلسه یا سه ماه برگزار کنیم . در حالی که دانش آموزان امروز با دانش آموزان 20 سال قبل بسیار متفاوت می باشند و سطح دانششان نسبت به قبل بسیار متفاوت می باشد . خیلی از آنچه ما قبلا در کلاس به ایشان آموزش می دادیم ، امروز توسط معلمانشان و صدا و سیما فرا می گیرند . ما کلاسهایمان را مدام بروز رسانی می کنیم . جدیدترین متدهای آموزشی را در گروه آموزشی مورد بررسی قرار داده و مناسب ترین آن با توجه به نیاز مخاطب را به ایشان آموزش خواهیم داد . بروز بودن دانش و اطلاعات و همچنین اعتبار دانشی که منتقل می شود در سرآمد همه اصول آموزشی موسسه نصرت قرار دارد . گروهی آموزشی مؤسسه تندخوانی نصرت معتقد است باید آنچه به عنوان یک تمرین تندخوانی به دانش پذیر آموزش داده می شود قبلا در یکی از مقالات علمی پژوهشی یا کتابهای معتبر علمی ، نتیجه دهی آن به اثبات رسیده باشد . انتخاب فن اسپید ریدینگ جهت آموزش تندخوانی نیز آن است که اولا در اروپا و آمریکا در حال تدریس است و ثانیا در نظریه های علمی ، اکثریت نتیجه ده بودن تمارین به اثبات رسیده است
بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute