برنامه درسی

برنامه ریزی چیست

مقصود از برنامه ریزی در این تاپیک، برنامه ریزی صحیح آموزشی است. یعنی وقتی میخواهید فشرده درس بخوانید، چگونه زمان خودتونو تنظیم کنید. بیشتر دانش اموزان یا دانشجویان از برنامه ریزی روزانه گریزان هستند در حالی که یک برنامه ریزی اموزشی صحیح میتواند ساعتهای روز خودشون رو به درستی تنظیم کنند. ما با روشهای نادرست و روشهای درست یک برنامه روزانه درسی اشنا خواهیم شد این نوع برنامه ریزی برای افراد مختلف متفاوت میباشد که برای هر کدام یک تاپیک اختصاص داده خواهد شد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute