موسسه تند خوانی نصرت

بازی فوق العاده تندخوانی

بازی رایگان تندخوانی، خونشو پیدا کن

روی عکس کلیک کنید عکس را در رایانه سیو کنید اگر بزرگسال هستید و تبلت بزرگتر از ده اینچ دارید میتوانید با تبلت تمرینات را انجام دهید در غیر اینصورت از عکس روی برگه ا4 پرینت گرفته و بازی تندخوانی را روی برگه کاغذ انجام دهید ترجیحا کاغذ سفید باشد اگر کودکتان انجام میدهد از او بخواهید که بازی را حد اقل چند مرتبه با چشم انجام دهد و در صورتی که مایل است با مداد رنگ کند بعد از چشم اینکار را انجام دهد میتواند از انگشت هم استفاده کند ولی تاثیر این تمرین زمانی است که تمرین را با چشم خود انجام دهد برای خرید جزوه کامل بازیها که مشتمل بر 180 نوع بازی شبیه همین بازیها میباشد میتوانید با دفتر موسسه نصرت به شماره 6699499 تماس بگیرید هزینه این جزوه تنها برای کپی و پیک میباشد
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute