ایجاد تمرکز حواس در مطالعه

چگونه تغییراتی ایجاد تمرکز حواس در مطالعه داشته باشیم

برای ایجاد تمرکز حواس شیوه های متعددی را می بایست به کار گرفت تا تمامی توانی که از سوی مغز برای انجام موضوع اصلی اطلاعات اختصاص یافته است، به کار گرفته شوند، به عبارت دیگر برنامه ای بر اساس این توانایی ها داده شود که تمامی توان برای انجام آن امر به فعالیت بپردازند نه برنامه ای که ناخواسته- به همان گونه که گفته شد- جلوه گر گردد و هرز رفتن نیروها و حواس پرتی را موجب شود. در خلال این آموزشها و در هر فصل بتدریج تمامی شیوه های موجد تمرکز حواس ارائه می گردد که در پایان به جمع بندی آنها خواهیم پرداخت، آنچه تاکنون برای ایجاد تمرکز حواس آموخته ایم به این نکته اشاره دارد که افزایش سرعت مطالعه، به ایجاد تمرکز حواس یاری می دهد و چنانچه سیار سیستمهای مطالعه به کار گرفته شود، ایجاد تمرکز کامل حواس امری است قطعی.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute