ایا تندخوانی برای من لازمه؟

من برای کنکور خودم رو اماده میکنم ایا تندخوانی برای من لازمه؟

اگر امسال یا سال اینده کنکور دارید و قصد دارید با شرکت در یکی از دوره های تندخوانی، عملکرد خود را در ازمون کنکور خود بهبود ببخشید بهتر است به این توصیه ها توجه کنید: در یک دوره تندخوانی سرعت مطالعه کتاب برای اولین بار تا دو برابر و سرعت مرور کتابهایی که قبلا آن را فهمیده ایم تا 5 برابر افزایش می یابد. به همین خاطر بعد از تندخوان شدن با یک برنامه ی کوچک ولی پیچیده می‌توانید موفقیت خودتون رو در کنکور تضمین کنید. تندخوانی برای شما یک امر ضروریه. نه اینکه خوبه تندخوان باشید. برای ادامه زندگی علمی و رقابت با کشورهای پیشرفته، لازم دارین که تندخوان بشین.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute