موسسه تند خوانی نصرت

اهمیت کلاسهای تندخوانی

کلاسهای ویژه و جدید تندخوانیکتاب صوتی اهمیت کلاسهای تندخوانی

ویا به جای خواندن متن به این ویس گوش دهید

تیزر کلاس نیمه خصوصی تندخوانی

فیلم درباره کلاسهای نیمه خصوصی با کد a2+

تاریخ تولید فیلم: 1397/04/13 ; 22:21

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم خواندن یک درس چقدر وقتتونو میگیره؟ آیا شب امتحان می تونین کتابو دو سه بار مرور کنید؟

تیزر اهمیت تندخوانی

تاریخ تولید فیلم: 1397/04/16 ; 22:57

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم تیزر اهمیت تندخوانی

بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute