اهمیت تندخوانی برای کنکور

مهم نیست. لازم است

اگر ازمونی در پیش دارید و حجم درسهای شما خیلی زیاد است، بهتر است حتما به تندخوانی به عنوان یک ابزار مفید نگاه کنید. اگر کتابخوان حرفه ای هستید، اگر میخواهید روزی 15 ساعت مطالعه کنید، بد نیست بدانید که دانشپذیران دوره تندخوانی ما، کتاب درسی را در حدود یک ساعت میخوانند، 12 ساعت تست میزنند و دباره کتاب را یک بار مرور میکنند، اینگونه هم به کتاب میرسند هم به تست میرسند هم اخر شب خسته و کوفته و افسرده نیستند و ازینکه توانسته اند کتاب را بخوانند و یک دور تمام کنند، از عملکرد خود به شدت راضی هستند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute