موسسه تند خوانی نصرت

اهداف احتمالی که به آن دست نخواهید یافت

زمان ما برای تدریس مباحث تندخوانی بسیار محدود است به همین جهت

اینجوری نمیشه که یه کتابو تو چند دقیقه ورق بزنین بعد بگین خوندم تموم شد اینجوری نمیشه که کتابو بخونین بعد حواستون جای دیگه باشه اینجوری نمیشه که کتابهای عمیق و درک کردنی رو تند بخونین اینجوی نمیشه که کتابو بخونین و بعد از پایان کتاب هیچی یادتون نباشه

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute