موسسه تند خوانی نصرت

انواع مطالعه

انواع مطالعه در تند خوانی

برای یک فرد تندخوان دو نوع مطالعه وجود دارد : الف-مطالعه کاربردی ب-مطالعه غیرکاربردی مطالعه کاربردی؛ به مطالعه‌ای گفته می‌شود که فرد در آن با درک 100 درصد مطالعه می‌کند. مطالعه غیر کاربردی؛ به خواندن کتاب‌هایی با درک 10 درصد گفته می‌شود. کسی که کندخوان است همه کتاب‌ها را با یک سرعت یکنواخت می‌خواند ولی برای تندخوآنها این سرعت متفاوت می‌باشد. چه اینکه کتاب‌ها را با اهداف گوناگونی مطالعه می‌کند. فردی که معلم است و می‌خواهد برگه تصحیح کند و نیازی به درک مطالب کتاب ندارد، فردی که وکیل است و در کتاب قانون به دنبال یک کلمه و شماره قانون می‌گردد، فردی که حافظ قرآن یا یک کتاب شعر است و می‌خواهد آیات را ب صورت چشمی مرور کند و بسیاری دیگر از افراد در مطالعه خود درک 100 درصد ندارند. فرد کندخوان هر دو کتاب را با یک سرعت می‌خواند ولی فرد تندخوان با 5 برابر سرعت عادی خود، متن‌های غیر کاربردی را مطالعه می‌نماید. به طور مثال، کسی که یک دوره یک ماهه تندخوانی شرکت می‌کند و سرعت مطالعه عادی و کاربردی خود را تا 400 کلمه در دقیقه می‌رساند، متون غیر کاربردی را با سرعت 1200 تا 1500 کلمه در دقیقه می‌خواند. آدلر معتقد است یک دوره تندخوانی، به فرد آموزش می‌دهد که چگونه کتاب‌‌های متفاوت را با سرعت‌‌های متفاوت بخواند نه اینکه کتاب را با بیشترین سرعت بخواند بدون توجه به محتوای کتاب و روش خواندن آن کتاب

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute