موسسه تند خوانی نصرت

اصول سنجش تحصیلی

اصول سنجش تحصیلی کدامند؟

سنجش تحصیلی به شناسایی مهم ترین نیازهای دانش آموزان که به پیشرفت تحصیلی آنها کممک می کند می پردازد. مشاوران تحصیلی با آگاهی از اصول سنجش تحصیلی، قادر به ارایه حرفه ای ترین راهنمایی و مشاوره ها خواهند بود. برخی از اصول سنجش تحصیلی با ویژگی ها و مهارت های مشاور تحصیلی در ارتباط هستند. به این معنا که وجود برخی مهارت ها در مشاور موجب توانمندتر شدن وی در سنجش تحصیلی می شود. از جمله این موارد می توان به قدرت برقراری روابط با دانش آموزان، سخنوری توانمند، آگاهی داشتن از مسایل روز، دانش و تخصص لازم و همچنین تعهد حرفه ای می باشد. اصول سنجش تحصیلی در راستای کمک به مشاور جهت شناسایی مشکلات دانش آموزان از طریق بررسی سوابق تحصیلی و اجتماعی آنهاست.جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute