موسسه تند خوانی نصرت

اثر حافظه بر سریعتر خواندن

اثر حافظه بر سریع تر خواندن چیست؟

اگر مایل هستید سرعت مطالعه خود را افزایش دهید و یک سریع خوان شوید لازم است به چند عامل توجه نمایید. یکی از عوامل مهم در مطالعه حافظه است. اثر حافظه بر سریع تر خواندن غیر قابل انکار است. افرادی که حافظه قوی تری دارند می توانند با سرعت و دقت بیشتری کلمات یک متن را به خاطر بسپارند. با توجه به اثر حافظه بر سریع تر خواندن، طراحان دوره های سریع خوانی به دنبال افزایش سرعت مطالعه افراد از طریق تقویت حافظه می باشند. بیشتر تکنیک های سریع خوانی موجب تقویت و افزایش ظرفیت حافظه افراد می شود. چنانچه مایل هستید یک سریع خوان شوید با ما تماس بگیرید.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute