اثرات نامطلوب کندخوانی

اثرات نامطلوب کندخوانی در چیست؟

برطرف کردن مشکل کندخوانی در افراد ضروری است چون غفلت در این زمنیه پیامدها و اثرات نامطلوبی به همراه خواهد داشت. از مهم ترین اثرات نامطلوب کندخوانی کاهش اعتماد به نفس و جرأت ورزی فرد می باشد. دانش آموزی که نتواند در کلاس یک متن ساده را به طور سلیس و روان بخواند و پیوسته متن را کلمه به کلمه ادا کند، به این باور خواهد رسید که فردی ناتوان است. از دیگر اثرات نامطلوب کندخوانی وقت گیر شدن کار خواندن است. در بسیاری از مواقع هم دیده شده که افرادی که کندخوان هستند به تدریج افت تحصیلی پیدا کرده و علاقه و انگیزه ی خود را از دست می دهند. اما باید به افراد کندخوان این نوید را داد که مشکل آنها قابل حل است و این امکان برای آنها وجود دارد که بتوانند بر این مسأله فایق آیند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute