آیا من می توانم عکس خوان شوم

چه کسانی می توانند عکس خوان شوند

به عقیده ما، روش صحیح مطالعه باید از مدرسه آغاز شود. در ایران، متفکران و کسانی که دروس مدرسه را می نویسند، با تغییر روش تدریس از ارزشیابی نمره ای به ارزشیابی توصیفی در پی این مساله بوده اند که دانش اموزان از دوران ابتدایی روش مطالعه خود را با جدیدترین روشهای مطالعه روز دنیا تطبیق دهند هر چند این سیستم مورد قبول بسیاری از معلمان قدیمی قرار نگرفته است و هنوز هم به دادن نمره به دانش اموزان اصرار می ورزند، ولی اموزش و پرورش ایران اصرار دارد که معلمان با روشهای جدید به تدریس در مقاطع ابتدایی بپردازند. بدون شک اگر از ابتدا دانش اموزان روش مطالعه و روش درک خود را تصحیح نمایند، نیاز به دوره های تکمیلی نخواهند داشت و تجربه به ما نشان داده است که بزرگسالان توانایی زیادی در تغییر روش درک و مطالعه خود ندارند و این به خاطر عادت چند ده ساله به درک کردن با روش های شخصی خودشان است

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute