موسسه تند خوانی نصرت

آیا تمام نشدن کتاب شما را مضطرب می کند؟

استرس و اضطراب از مطالعه کتاب

بلی. بیشتر شما شب امتحان و اضطرابهای تمام نشدن کتاب را تجربه کرده اید. شاید بهتر باشد فرزندان خود را در یک دوره تندخوانی ثبت نام کنید تا این حسهای بد را تجربه نکنند. برخی از دانش اموزان ما به خاطر اینکه نمیتوانند کتاب را بخوانند و بفهمند و تمام کنند احساس میکنند خنگ هستند یا توانایی خواندن ندارند. این عده همیشه باعث ناراحتی ما بودند چون ما می دانستیم که با کمی تمرین که شاید بهتر بود در مدرسه انجام می دادند، میتوانند کتاب را سریعتر از بقیه بخوانند بفهمند حفظ کنند و آن را کنار بگذارند. احساس خنگ بودن را بیشتر در دانش اموزان دوره ابتدایی که سرعت مطالعه پایینی دارند مشاهده کرده ایم. همیشه هم بسیار نگران شدیم که با این که بچه های باهوشی هستند ولی چون درست خواندن را بلد نیستند، احساس می کنند از بقیه خنگ تر هستند. شادی این کودکان بعد از پایان یک دوره تندخوانی واقعا وصف ناشدنی است. یکی از اساتید موسسه نصرت می گوید: بهترین لحظاتی که در تدریسم حس کردم و همیشه با یاد آوری آنها لبخند می زنم روز اخر کلاس با دانش اموزان ابتدایی است. خودشان هم نمی توانند باور کنند که چقدر سریع می توانند کتاب را بخوانند و به سوالات استاد جواب دهند و آنقدر از این مساله شادی و شعف دارند که برای والدینتیزر اهمیت تندخوانی

اهمیت تندخوانی نصرت

تاریخ تولید فیلم: 1397/04/16 ; 22:57

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم چرا تندخوانی

بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute