آیا برای تقویت حافظه نیازمند کلاس هستیم؟

آیا برای تقویت حافظه نیازمند کلاس هستیم؟

حافظه بخشی از ذهن است که در به خاطر سپاری و نگهداری ذهنی نقش اساسی دارد. حافظه دارای انواع مختلف حسی، کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. گنجایش و مدت زمان نگهداری مطالب در انواع حافظه متفاوت است. با استفاده از تکنیک های تقویت حافظه می توان ظرفیت حافظه را گسترش داد. اما شاید این سؤال مطرح شود که آیا برای تقویت حافظه نیازمند کلاس هستیم؟ یا اینکه خودمان هم می توانیم با کاربرد تکنیک ها و تمرینات موجود به تقویت حافظه خود بپردازیم. در جواب باید گفت که تقویت حافظه نیازمند آموزش و یادگیری است. یعنی اینکه فرد باید تمریناتی را که در حافظه نقش دارند را شناسایی کنند و نحوه ی کاربرد آنها به صورت اصولی بداند. این اقدامات تا حدی تخصصی است و بهتر است که در این زمینه از متخصصان مربوطه راهنمایی بگیریم. ضمن اینکه شاید خیلی از افراد هم خودشان نسبت یه تکنیک های حافظه آگاهی داشته باشند و بدون مراجعه به کلاس قادر به تقویت حافظه باشند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute