آغاز ثبت نام کلاسهای تند تست زنی

کلاسهایی با موضوع تست زدن سریع برای دانش اموزان و دانش جویان طراحی شده است که می توانید در آنها ثبت نام نماید

موضوع کلاس: تست زدن سریع هدف: در ماه 30 هزار تست بزنید جواب صحیح را سریع به خاطر بسپارید به پاسخ های اشتباه در جلسه آزمون پی ببرید کلاسهای تند تست زنی به هیچ وجه از درک شما کم نمیکند. بلکه با اموزش مهارتهایی دادن ازمون حرفه ای، سرعت عمل شما را بالاتر میبرد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute