موسسه تند خوانی نصرت


خانه > کلاس خلاصه نویسی

کلاس خلاصه نویسی

ثبت نام کلاس خلاصه نویسی اگر برای خواندن مطالب و کتاب های حجیم دچار مشکل هستید می توانید با تهیه خلاصه از آنها، مطالعه را آسان تر کنید. خلاصه نویسی دارای شیوه های خاصی است که آگاهی از این شیوه ها در دسترسی شما به چکیده های مفید و اثربخش از متن ها مفید خواهد بود.
کلاس اصول خلاصه نویسی برای خلاصه کردن یک متن لازم است به چند اصل توجه شود که کلاس اصول خلاصه نویسی به معرفی این اصول می پردازد. یکی از نکات این است که باید مطالب مهم و اصلی را از مطالب غیرمهم تشخیص دهید و بیشتر به مطالب اصلی بپردازید. از دیگر مواردی که در کلاس اصول خلاصه نویسی مطرح می شود این است که باید بتوانید مطالب را به شکلی فشرده کنید که حفظ و یادگیری آنها نیز آسان تر باشد.
کلاس خلاصه نویسی علمی برای خلاصه نویسی مفید لازم است فرد از شیوه های صحیح و علمی خلاصه کردن متن آگاهی داشته باشد. رعایت برخی نکات و قوانین هنگام خلاصه نویسی ضروری است. کلاس خلاصه نویسی علمی با هدف آشنایی افراد از شیوه ها و قوانین نوشتن خلاصه از متن ها تشکیل می شود.
اهمیت کلاس خلاصه نویسی در بیان ضروت و اهمیت کلاس خلاصه نویسی می توان گفت که به کاربردن مطالبی که در این کلاس عنوان می شوند، می تواند نقش بسزایی در یادگیری مطالب داشته باشد. خواندن و به خاطرسپاری مطالبی که به صورت فشرده و منظم سازماندهی شده اند به مراتب آسان تر از مطالب حجیم و بی نظم است. از دیگر مواردی که بیانگر اهمیت کلاس خلاصه نویسی می باشد این است که این کلاس ها، افراد را با نکات و اصول مهمی که رعایت آنها هنگام نوشتن خلاصه از یک متن ضروری است آشنا می کند.
اهداف کلاس خلاصه نویسی مهم ترین اهداف کلاس خلاصه نویسی، آشنایی افراد با شیوه ی صحیح و علمی خلاصه نویسی می باشد. خلاصه نویسی دارای اصول و قوانینی می باشد که رعایت آنها موجب دسترسی فرد به یک فشرده مفید از متن خواهد شد. یکی از آن نکات این است که فرد باید هنگام تهیه خلاصه، بیشتر به نکات عمده و اصلی متن بپردازد و مطالب غیرضروری را حذف نماید. اهداف کلاس خلاصه نویسی در راستای صرفه جویی در وقت افراد می باشد. به این ترتیب که خواندن یک خلاصه معمولا وقت کمتری را نسبت به خواندن یک متن طولانی از فرد می گیرد.
کلاس روش خلاصه نویسی خلاصه کردن یک متن موجب می شود که مطالب اصلی و کلیدی متن حفظ شده و مطالب غیرمهم که خواندن آنها ضرورتی ندارد حذف شود. به این ترتیب فرد عمده ی تمرکز خود را متوجه مطالب اصلی که حایز اهمیت است می کند. کلاس روش خلاصه نویسی به افراد در چگونگی تلخیص یک متن کمک می کند.
کلاس خلاصه نویسی آشنایی با شیوه های خلاصه نویسی متن می تواند کاربرد زیادی به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان داشته باشد. چراکه خواندن یک فشرده و خلاصه مفید از یک کتاب حجیم به مراتب مفیدتر از خواندن متن اصلی خواهد بود. کلاس خلاصه نویسی نیز با هدف معرفی شیوه های علمی خلاصه نویسی به افراد تشکیل می شود.