موسسه تند خوانی نصرت


خانه > مطالعه ی خلاق
کند- ذهنی-در- مطالعه-۱ کند ذهنی در مطالعه۱
کند- ذهنی-در- مطالعه-۱

کند-ذهنی-در-مطالعه کند ذهنی در مطالعه
کند-ذهنی-در-مطالعه

عدم-علاقه-و-بی-حوصلگی-در-مطالعه عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه
عدم-علاقه-و-بی-حوصلگی-در-مطالعه

مطالعه-در- یادگیری مطالعه در یادگیری
مطالعه-در- یادگیری

علاقه-و-بی-حوصلگی-در-مطالعه علاقه و بی حوصلگی در مطالعه
علاقه-و-بی-حوصلگی-در-مطالعه

مصالعهی-مطلب مصالعه ی مطلب
مصالعهی-مطلب

خستگی-و-حواس-پرتی-در-مطالعه خستگی و حواس پرتی در مطالعه
خستگی-و-حواس-پرتی-در-مطالعه

کاهش-درک-مطلب-در-مطالعه۱ کاهش درک مطلب در مطالعه۱
کاهش-درک-مطلب-در-مطالعه۱

کاهش-درک-مطلب-در-مطالعه کاهش درک مطلب در مطالعه
کاهش-درک-مطلب-در-مطالعه

مطالعه ی-آسان۱ مطالعه ی آسان۱
مطالعه ی-آسان۱

مطالعه -ی- آسان مطالعه ی آسان
مطالعه -ی- آسان

افزایش-سرعت-مطالعه افزایش سرعت مطالعه
افزایش-سرعت-مطالعه

نگرش-مطالعه نگرش مطالعه
نگرش-مطالعه

ایجاد-تمرکز-حواس-در-مطالعه ایجاد تمرکز حواس در مطالعه
ایجاد-تمرکز-حواس-در-مطالعه

تمرکز-در-مطالعه تمرکز در مطالعه
تمرکز-در-مطالعه

حواس-پرتی-مطالعه حواس پرتی مطالعه
حواس-پرتی-مطالعه

مطالعه-به-شيوه-كلمه-خواني مطالعه به شيوه كلمه خواني
مطالعه-به-شيوه-كلمه-خواني

مطالعه-متون-و-درک-آن مطالعه متون و درک آن
مطالعه-متون-و-درک-آن

خستگی-مغر-هنگام-مطالعه خستگی مغر هنگام مطالعه
خستگی-مغر-هنگام-مطالعه

خستگی-در-مطالعه خستگی در مطالعه
خستگی-در-مطالعه

شیوه های-نادرست-مطالعه۱ شیوه های نادرست مطالعه۱
شیوه های-نادرست-مطالعه۱

شیوه های-نادرست-مطالعه شیوه های نادرست مطالعه
شیوه های-نادرست-مطالعه

زمان-مطالعه۱ زمان مطالعه۱
زمان-مطالعه۱

زمان-مطالعه زمان مطالعه
زمان-مطالعه

افات-و- عوارض-مطالعه-۱ افات و عوارض مطالعه۱
افات-و- عوارض-مطالعه-۱

افات-و-عوارض-مطالعه افات و عوارض مطالعه
افات-و-عوارض-مطالعه

محاسبه-سرعت-مطالعه۱ محاسبه سرعت مطالعه۱
محاسبه-سرعت-مطالعه۱

محاسبه-سرعت-مطالعه محاسبه سرعت مطالعه
محاسبه-سرعت-مطالعه

سیستم-مطالعه۲ سیستم مطالعه۲
سیستم-مطالعه۲

سیستم-مطالعه-۲ سیستم مطالعه۱
سیستم-مطالعه-۲

سیستم-مطالعه سیستم مطالعه
سیستم-مطالعه

رعایت-اصول-مطالعه رعایت اصول مطالعه
رعایت-اصول-مطالعه

هماهنگی-چشم-و-دست-در-مطالعه هماهنگی چشم و دست در مطالعه
هماهنگی-چشم-و-دست-در-مطالعه

سرعت-مطالعه-سرعت-کلمه-خوانی1 سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی1
سرعت-مطالعه-سرعت-کلمه-خوانی1

سرعت-مطالعه-سرعت-کلمه-خوانی سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی
سرعت-مطالعه-سرعت-کلمه-خوانی

اصل-مطالعه اصل مطالعه
اصل-مطالعه

یادگیری-مطالعه-سریع۱ یادگیری مطالعه سریع۱
یادگیری-مطالعه-سریع۱

یادگیری-مطالعه-سریع یادگیری مطالعه سریع
یادگیری-مطالعه-سریع

برنامه ی- اموزشی- مطالعه برنامه ی اموزشی مطالعه
برنامه ی- اموزشی- مطالعه

اموزش-مهارت-مطالعه1 اموزش مهارت مطالعه1
اموزش-مهارت-مطالعه1

اموزش-مهارت-مطالعه اموزش مهارت مطالعه
اموزش-مهارت-مطالعه

سبک مطالعه4 سبک مطالعه4
سبک مطالعه4

سبک مطالعه3 سبک مطالعه3
سبک مطالعه3

سبک مطالعه2 سبک مطالعه2
سبک مطالعه2

سبک -مطالعه-1 سبک مطالعه1
سبک -مطالعه-1

سبک-مطالعه- سبک مطالعه
سبک-مطالعه-

سرعت-یا-درک-مطالعه-2 سرعت یا درک مطالعه2
سرعت-یا-درک-مطالعه-2

سرعت-یا-درک-مطالعه1 سرعت درک مطالعه1
سرعت-یا-درک-مطالعه1

سرعت-یا-درک-مطالعه سرعت یا درک مطالعه
سرعت-یا-درک-مطالعه

افات-مطالعه-1 افات مطالعه1
افات-مطالعه-1

آفات-مطالعه آفات مطالعه
آفات-مطالعه

مهارتهای-مطالعه-2 مهارتهای مطالعه2
مهارتهای-مطالعه-2

مهارتهای-مطالعه-1 مهارتهای مطالعه
مهارتهای-مطالعه-1

دانش-و-قدرت=مطالعه دانش وقدرت مطالعه
دانش-و-قدرت=مطالعه

مهارت=و=تفکر=2 مهارت و تفکر2
مهارت=و=تفکر=2

 مهارت-و-تفکر-1 مهارت و تفکر1
مهارت-و-تفکر-1

مهارت-و-تفکر مهارت و تفکر
مهارت-و-تفکر

مطالعه-امروزی مطالعه امروزی
مطالعه-امروزی

درک-کامل-و-خلاقانه درک کامل و خلاقانه
درک-کامل-و-خلاقانه

یادگیری-خلاق-و-مهارتهای-مطالعه یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه
یادگیری-خلاق-و-مهارتهای-مطالعه

تغییراتی- در-شیوه-مطالعه تغییراتی در شیوه مطالعه
تغییراتی- در-شیوه-مطالعهکلمات کلیدی

مطالعه ی خلاق

چگونه مطالعه ی خلاق داشته باشیم؟

کند ذهنی در مطالعه۱
کند ذهنی در مطالعه
عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه
مطالعه در یادگیری
علاقه و بی حوصلگی در مطالعه
مصالعه ی مطلب
خستگی و حواس پرتی در مطالعه
کاهش درک مطلب در مطالعه۱
کاهش درک مطلب در مطالعه
مطالعه ی آسان۱
مطالعه ی آسان
افزایش سرعت مطالعه
نگرش مطالعه
ایجاد تمرکز حواس در مطالعه
تمرکز در مطالعه
حواس پرتی مطالعه
مطالعه به شيوه كلمه خواني
مطالعه متون و درک آن
خستگی مغر هنگام مطالعه
خستگی در مطالعه
شیوه های نادرست مطالعه۱
شیوه های نادرست مطالعه
زمان مطالعه۱
زمان مطالعه
افات و عوارض مطالعه۱
افات و عوارض مطالعه
محاسبه سرعت مطالعه۱
محاسبه سرعت مطالعه
سیستم مطالعه۲
سیستم مطالعه۱
سیستم مطالعه
رعایت اصول مطالعه
هماهنگی چشم و دست در مطالعه
سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی1
سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی
اصل مطالعه
یادگیری مطالعه سریع۱
یادگیری مطالعه سریع
برنامه ی اموزشی مطالعه
اموزش مهارت مطالعه1
اموزش مهارت مطالعه
سبک مطالعه4
سبک مطالعه3
سبک مطالعه2
سبک مطالعه1
سبک مطالعه
سرعت یا درک مطالعه2
سرعت درک مطالعه1
سرعت یا درک مطالعه
افات مطالعه1
آفات مطالعه
مهارتهای مطالعه2
مهارتهای مطالعه
دانش وقدرت مطالعه
مهارت و تفکر2
مهارت و تفکر1
مهارت و تفکر
مطالعه امروزی
درک کامل و خلاقانه
یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه
تغییراتی در شیوه مطالعه