موسسه تند خوانی نصرت

یزد

تندخوانی یزد تابستان 1398

در تابستان 1398 در یزد کلاس تندخوانی برگزار میگردد

کلاس تندخوانی یزد 1397

کلاسهای تندخوانی نصرت به صورت گروهی در یزد برگزار میگردد

کلاس تندخوانی یزد تابستان 1396

کلاس تندخوانی یزد تابستان 96

کلاس تندخوانی یزد تابستان 1395

تابستان 95 در شهرستان یزد

کلاس تندخوانی در یزد

تندخوانی در استان يزد

کلاس غیر حضوری،مجازی یزد

کلاس غیر حضوری تندخوانی مجازی یزد را انتخاب نمایید

کلاس حضوری گروهی تندخوانی یزد

برگزاری کلاسهای حضوری گروهی تندخوانی یزد توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس غیر حضوری، تندخوانی تلفنی یزد

کلاسهای غیر حضوری تندخوانی به صورت تلفنی برای یزد برگزار میگردد

کلاس حضوری نیمه خصوصی تندخوانی یزد

در یکی از کلاسهای حضوری خصوصی یا نیمه خصوصی تندخوانی نصرت در شهر یزد ثبت نام نمایید

کلاس غیر حضوری،کلاس آنلاین تندخوانی یزد

کلاسهای آنلاین بهترین گزینه برای ثبتنام از راه دور می باشد. بهترین گزینه برای یزد هاC 2020 Yad-roye-yar institute