کنکور ی ها وتند خوانی

کنکور هدف یا مسیر

به کنکور به چشم هدف نگاه می کنید یا فقط بخشی از زندگی؟

اگر عقبید به راحتی جبران کنید

آیا راهی برای جبران زمان از دست رفته هست؟

در طول سال با کنکوری ها هستیم

آیا با تکنیک های تند خوانی در کنکور آشنا هستید؟

دوره ی طلایی نوروز

در این دوهفته چه طور خود را در بالاترین سطح ممکن برای کنکور قوی کنیم؟

تخفیف ویژه کنکوری ها

چقدر برای موفقیت در کنکور هزینه کرده اید؟

عمومی هارا جدی بگیرید

هنگام مطالعه دروس عمومی به اندازه کافی تمرکز دارید؟

از تابستان شروع کنید اما متفاوت

پایه قوی یعنی چه؟

تکنیک تند خوانی برای کنکور

آیا با تکنیک های تند خوانی در کنکور آشنا هستید؟C 2020 Yad-roye-yar institute