کلاس رایگان آشنایی با تندخوانی

زمان جلسه آشنایی با تندخوانی

هزینه جلسه آشنایی با تندخوانی

سن شرکت کنندگان در جلسه رایگان آشنایی با تندخوانی

بالای 18 سال

شرایط ثبت نام جلسه آشنایی با تندخوانیC 2020 Yad-roye-yar institute