موسسه تند خوانی نصرت

کلاس حضوری تندخوانی

طول دوره

هزینه

حد نصاب

تعداد جلسات

جزوات اموزشی

شرکت خانوادگی

روش ثبت نام کلاس تندخوانی

شرایط ثبت نام در کلاسهای تندخوانی نصرت

امتیازات این دوره

موفقیت تضمینی

یک جلسه عملی رایگان

در صورتی که نیاز به جلسه تمرینی باشد یک جلسه به صورت رایگان به دوره اضافه میشود

تیزر کلاس نیمه خصوصی تندخوانی

فیلم درباره کلاسهای نیمه خصوصی با کد a2+

تاریخ تولید فیلم: 1397/04/13 ; 22:17

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم تیزر کلاس نیمه خصوصی تندخوانیC 2017 Yad-roye-yar institute