موسسه تند خوانی نصرت

کلاس تندخوانی دانش آموزان

تعداد جلسات

رده سنی

اهداف دوره

شهریه

نحوه برگزاری کلاس ها

زمان هر جلسه

تمرین در منزل

مطالعه برای امتحانC 2017 Yad-roye-yar institute