موسسه تند خوانی نصرت

کلاس آنلاین تندخوانی

تندخوانی آنلاین

تمرینات انلاین تندخوانی چیست و چگونه میشه بهش دسترسی داشت

کلاس آنلاین تندخوانی

درباره کلاس های آنلاین تندخوانی موسسه تندخوانی نصرت

هزینه و تعداد جلسات

این دوره ها همانند کلاسهای حضوری می باشد

روش ثبت نام در کلاس آنلاین

انتخاب کلاس > واریز هزینه > تشکیل کلاس

شرایط شرکت در کلاس آنلاین تندخوانی

شرایط شرکت در کلاس آنلاین تندخوانی را مطالعه فرماییدC 2020 Yad-roye-yar institute