موسسه تند خوانی نصرت

کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

عکس کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

تعداد صفحات کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب مشتمل بر 6 فصل بوده و در 120 صفحه به بیش از 30 روش مختلف کد گذاری برای حفظ اشاره نموده است

عکس کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

نویسنده کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب توسط موسسه تندخوانی نصرت-نام اوران هستی جمع اوری و تالیف شده است. اقای دکتر نوید جهان پور سرپرست گروه تالیف و 4 نفر از نویسندگان موسسه ایشان را در تالیف کمک نموده اند

عکس کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

مبنای علمی کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب بر اساس کتاب تکنیک های تقویت حافظه دکتر علی شمیسا نوشته و طوری بازنویسی و مرتب کردن مطالب این کتاب به اضافه روشهای بیشتر و جدیدتر برای حفظ میباشد. با توجه به عدم چاپ کتاب تکنیکهای دکتر شمیسا، این کتاب جایگزین مناسبی برای دانش پذیران موسسه تندخوانی نصرت برای تقویت حافظه میباشد

عکس کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

هدف از مطالعه کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

کسانی که در یک دور تندخوانی نصرت شرکت کرده اند بعد از پایان دوره، با مطالعه کتاب هزار راه برای حفظ سریع، قادر خواهند بود، سرعت حفظ کردن خود را هم تراز مطالعه بالا ببرند

عکس کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

مخاطبین کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب برای تمام گروه های سنی نگاشته شده است ولی قلم نگارش آن بیشتر برای دانش اموزان راهنمایی به بالا مناسب میباشد.

عکس کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

محتوای اصلی کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

در این کتاب نویسنده گفته است برای حفظ کردن اول: انچه میخواهی حفظ کنی را لیست کن بعد: آن را تبدیل به تصویر کن. تصویری رنگی، خنده دار، عجیب، بزرگ، اعجاب برانگیز و داستان وار. در نهایت با یکی از روشها هزارگانه کد گذاری ، آن تصویر را به خاطر بسپار

سوالات متداول

سوال از کاربر مهمان:آیا می توانم این کتاب را خریداری کنم یا برای شاگردان موسسه است؟(1400/02/14)

: کتاب هزار راه برای حفظ سریع جهت فروش به عموم قابل استفاده است. برای خرید میتوانید با یکی از شماره های موسسه نصرت یا نشر استاد جهانپور تماس حاصل نمایید (موسسه تندخوانی نصرت , 1400/02/14)

سوال از کاربر مهمان:موضوعات مطرح شده در این کتاب چه چیزهایی است؟(1400/02/14)

: مختلفه ( , 1400/08/07)