کتاب فنون تندخوانی

نام کتاب معروف تندخوانی

کتاب فنون تندخوانی یکی از کتابهای نگاشته شده توسط موسسه تندخوانی نصرت میباشد

تهیه و تنظیم کتاب فنون تندخوانی

این کتاب توسط موسسه تندخوانی نصرت، تهیه و تنظیم شده است

سال نشر کتاب فنون تندخوانی

کتاب فنون تندخوانی، تالیف موسسه تندخوانی نصرت در سال 1395 برای دانش پذیران کلاسهای تندخوانی (دوره ابتدایی ) تالیف شده است

صفحات کتاب فنون تندخوانی

حجم کتاب فنون تندخوانی باتوجه به زمان کم دانش پذیران این موسسه برای شرکت در دوره تندخوانی این مقدار میباشد

سرفصلها کتاب فنون تندخوانی

کتاب فنون تندخوانی در 4 فصل دسته بندی شده است

روش خرید کتاب فنون تندخوانی

جهت سفارش کتاب فنون تندخوانی میتوانید با شماره دفتر موسسه تماس بگیریدC 2020 Yad-roye-yar institute