موسسه تند خوانی نصرت

کتاب فنون تندخوانی

نام کتاب

کتاب فنون تندخوانی یکی از کتابهای نگاشته شده توسط موسسه تندخوانی نصرت میباشد

تهیه و تنظیم

این کتاب توسط موسسه تندخوانی نصرت، تهیه و تنظیم شده است

سال نشر

کتاب فنون تندخوانی، تالیف موسسه تندخوانی نصرت در سال 1395 برای دانش پذیران کلاسهای تندخوانی (دوره ابتدایی ) تالیف شده است

صفحات

حجم کتاب فنون تندخوانی باتوجه به زمان کم دانش پذیران این موسسه برای شرکت در دوره تندخوانی این مقدار میباشد

سرفصلها

کتاب فنون تندخوانی در 4 فصل دسته بندی شده است

روش خرید

جهت سفارش کتاب فنون تندخوانی میتوانید با شماره دفتر موسسه تماس بگیریدC 2017 Yad-roye-yar institute