موسسه تند خوانی نصرت

کتاب تندخوانی مدرن

درباره کتاب تندخوانی مدرن

کتاب تندخوانی مدرن یکی از بهترین کتابها در زمینه تندخوانی میباشد

تعداد صفحات

قیمت

نویسنده

هدف از مطالعه کتاب

محتوای اصلی کتابC 2017 Yad-roye-yar institute