موسسه تند خوانی نصرت

چرا تندخوانی

سرعت مطالعه شما چقدر است

سرعت مطالعه شما چقدر است

هزینه کلاس تندخوانی چقدر میشود؟

چقدر برای یک دوره تندخوانی هزینه لازم است

موضوع فقط تندخواندن نیست

موضوع فقط تندخواندن نیست و کلاسهای ما فراتر از این حرف هاست

چگونه تندخوان می شوید؟

چگونه تندخوانی می شوید

آیا تمام نشدن کتاب شما را مضطرب می کند؟

استرس و اضطراب از مطالعه کتاب

چقدر زمان خالی دارید؟

با تندخوانی چه تغییری می کنید

بعد از یک دوره تندخوانی چه تغییراتی در شما ایجاد می شود

در چه سنی هستید؟

چند سال دارید و کی می خواهید کلاس تندخوانی را شروع کنید؟

برای ترم دوم 95و96تندخوان باشید

برنامه مناسب برای سال تحصیلی جدید

تیزر اهمیت تندخوانی

اهمیت تندخوانی نصرت

تاریخ تولید فیلم: 1397/04/16 ; 22:57

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم تیزر اهمیت تندخوانیC 2017 Yad-roye-yar institute