موسسه تند خوانی نصرت

چرا تندخوانی

سرعت مطالعه شما چقدر است

سرعت مطالعه شما چقدر است

در چه سنی هستید؟

چند سال دارید و کی می خواهید کلاس تندخوانی را شروع کنید؟

چقدر زمان خالی دارید؟

با تندخوانی چه تغییری می کنید

بعد از یک دوره تندخوانی چه تغییراتی در شما ایجاد می شود

آیا تمام نشدن کتاب شما را مضطرب می کند؟

استرس و اضطراب از مطالعه کتاب

چگونه تندخوان می شوید؟

چگونه تندخوانی می شوید

هزینه کلاس تندخوانی چقدر میشود؟

چقدر برای یک دوره تندخوانی هزینه لازم است

برای ترم دوم 95و96تندخوان باشید

برنامه مناسب برای سال تحصیلی جدید

موضوع . فقط . تند . خواندن . نیست

موضوع فقط تندخواندن نیست و کلاسهای ما فراتر از این حرف هاستC 2017 Yad-roye-yar institute