موسسه تند خوانی نصرت

مهارتهای مطالعه

عکس مهارتهای مطالعه

مهارت مطالعه،کسب قدرت مبتنی بر دانش

مهارت مطالعه چگونه به کسب قدرت منتهی میشود؟

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذارد و اجتماعات را پدید آورد، قدرت به عنوان یک اصل در روابط میان انسانها خودنمایی کرده است تا جایی که گاه به عنوان تنها معیار در ایجاد یا انجام روابط مطرح گردیده است، پس کسب، حفظ و ازدیاد قدرت، زیربنای روابط انسانی و روابط بین الملل قرار گرفت. معارهای متعددی برای بیان قدرت وجود دارد که در هر عصری یکی از این معیارها جلوه بیشتری داشته است. در دوران مالکیت اشتراکی اولیه، زور و قوای بدنی تنها معیار قدرت محسوب می گردیده است. پس از آن در عصری که با دوران برده داری و نیز فئودالیزم تطابق دارد، وراثت و ثروت معیارهای عمده تشخیص قدرت بشمار می رفته است. بتدریج با ورود به دوران کاپیتالیزم ، ثروت که در دوران فئودالیزم به صورت ملک و املاک نمود داشت، شکل ویژه سرمایه را به خود گرفت پس داشتن سرمایه بیشتر به معنای داشتن قدرت بیشتر شد. هر چند شکل اقتصادی جوامع در عضر حاضر به صورت سرمایه داری یا سوسیالیزم و یا ترکیبی از این دو به شکل مالکیتهای دولتی و تعاونی در کنار مالکیتهای بخش خصوصی است، اما از دوران ما تحت عنوان عصر اطلاعات و انفورماتیک نام برده می شود، بر اساس دانش به عنوان معیار والای قدرت جلوه می یابد، یعنی هر آن کس که از دانش و اطلاعات بیشتری برخوردار باشد، قدرت بیشتری را داراست، قدرتی که سرانجام به قدرت اراده می انجامد. پس در کنار سایر معیارهای قدرت، دانش از ویژگی ممتاز برخوردار می شود. بنابراین هر گاه بتوان با تصحیح شیوه مطالعه خویش، به اطلاعات بیشتری دست یافت، کسب قدرت نیز صورت می گیرد. بزودی در خواهید یافت که برنامه ریزی برای آموزش و یادگیری خلاق مهارتهای مطالعه به گونه ای است که تنها ثبت ساده اطلاعات در حافظه صورت نمی گیرد، با تاکیدی که بر خلاقیت در این آموزشها وجود دارد، فراگیران نه تنها حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره می سازد، بلکه توانایی تحلیل و درک زوایای ناپیدا را نیز دارا می شوند، امری که نمی توان در سایر شیوه های مطالعه انتظار تحقق قطعی آن را داشت . پس به طور کلی می توان گفت: مهارتهای مطالعه ←{█(اطلاعات افزایش@تحلیل توان رشد)} ← یعنی: کسب قدرت مبتنی بر دانش

عکس مهارتهای مطالعه

تغییر مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه داشته باشیم

زمانی که به فراگیری فن کتابت پرداختیم و آغاز به خواندن و نوشتن کردیم، کار را شناسایی حروف پی ریزی کردیم و بتدریج که پیش رفتیم به مرحله ای رسیدیم که می توانستیم به راحتی هجاها را بخوانیم و بر مبنای شناسایی هجاها، کار خواندن را به پیش بریم. در این مرحله که از آن با نام هجاخوانی یاد می کنیم، سرعت مطالعه در هنگام خواندن یک متن ساده بدون برگشت به کلمات و خطوط قبلی، به 180-150 کلمه در دقیقه رسید. برای درک این سرعت کافی است در نظر بگیرید که کمی سریعتر از صحبت کردن، قادر به خواندن هستید، چه سرعت صحبت کردن حدود 150-130 کلمه در دقیقه است. مطالعه متون مختلف و دیدن مکرر کلمات، موجب افزایش سرعت مطالعه گردید چون دیگر نیازی به شناسایی دقیق هجاها برای خواندن کلمات نبود، در این مرحله سرعت مطالعه به 250-200 کلمه در دقیقه رسید که با نام مرحله کلمه خوانی مشخص می شود.

عکس مهارتهای مطالعه

تندخوانی مهارت مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه در راستای تندخواندن داشته باشیم

از آنجا که با این سرعت می توانستیم متون را به راحتی بخوانیم و نیاز به فراگیری فنون دیگر نبود، در این مرحله متوقف ماندیم و سعی در افزایش سرعت مطالعه خویش نکردیم و در صورتی که همانطور که ادامه منطقی هجاخوانی، کلمه خوانی بود؟، ما باید وارد مرحله بعدی که در ادامه منطقی کلمه خوانی بود، یعنی عبارت خوانی می شدیم تا با سرعتی بیش از 500 کلمه در دقیقه به مطالعه همان متون بپردازیم. آموزش کلاسیک ما که از هجاخوانی آغاز شده بود، در مرحله کلمه خوانی متوقف ماند،چه می بایست برای ورود به مرحله عبارت خوانی به تلاشی بیشتر دست می زدیم: یعنی به فراگیری فنون افزایش سرعت مطالعه می پرداختیم و به تصحیح شیوه مطالعه ای که طی سالها بهغلط ملکه ذهن شده بود، اقدام می کردیم. بر این اساس یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه آموزش فنونی است که ادامه منطقی راهی را که از آن بازمانده ایم، امکان پذیر می سازد. طی این آموزشها سرعت مطالعه ما به چند برابر افزایش خواهد یافت و فراخواهیم گرفت که بسیاری از متون را با سرعتی بسیار بیش از آنچه انجام می دهیم، مطالعه کنیم که این به معنای صرفه جویی در وقت است، یعنی از همان مقدار زمان می توان برای مطالعه منبع بیشتر سود جست و بهره برداری در واحد زمان را افزایش داد. پس: مهارتهای مطالعه ← افزایش سرعت مطالعه { یعنی: استفاده بهنیه از زمان مهارتهای مطالعه: مقابله با آفات مطالعه

عکس مهارتهای مطالعه

نکات کلیدی در مورد مهارت مطالعه

شما رویکرد شخصی خود را برای مطالعه و یادگیری به روشی که نیازهای فردی شما را برآورده می کند ، توسعه خواهید داد. وقتی مهارتهای مطالعه خود را توسعه می دهید ، متوجه خواهید شد که چه چیزی برای شما مفید است ، و چه نمی کند. مهارتهای مطالعه موضوعی خاص نیستند - آنها عمومی هستند و می توانند هنگام مطالعه در هر منطقه مورد استفاده قرار گیرند. مطمئناً شما نیاز به درک مفاهیم ، نظریه ها و ایده های پیرامون موضوع موضوعی خاص خود خواهید داشت. با این حال ، برای به دست آوردن بیشترین استفاده از مطالعات خود ، می خواهید مهارت های مطالعه خود را توسعه دهیدشما باید مهارتهای مطالعه خود را تمرین و توسعه دهید. این باعث افزایش آگاهی شما از نحوه مطالعه اطمینان بیشتر می شود. پس از تسلط ، مهارت های مطالعه در تمام طول زندگی شما سودمند خواهد بود. . مهارتهای تحصیل فقط مختص دانشجویان نیست. مهارتهای مطالعه قابل انتقال هستند - شما آنها را با خود فراتر از تحصیلات خود به متن های جدید می رسانید. به عنوان مثال ، مهارتهای سازمانی ، مدیریت زمان ، اولویت بندی ، یادگیری چگونگی تجزیه و تحلیل ، حل مسئله و خود نظم و انضباطی که برای انگیزه ماندن لازم است. مهارت های مطالعه از نزدیک با نوع مهارت هایی که کارفرمایان به نظر می رسند مرتبط است

عکس مهارتهای مطالعه

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه (1)

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه: رمزگشایی و روان خوانی

بسیاری از مردم فکر میکنند مطالعه یک عمل بسیار اسان و ساده است که به راحتی میشود در ان مهارت پیدا کرد. اما در حقیقت عملیست پیچیده که مستلزم توانایی های بسیاری است که در کنار هم ما را به سمت هدفمان که فهمیدن درست مطلب است هدایت میکنند به دلایل بسیار، فهم عمیق و درست مطلب برای کودکان میتواند چالش برانگیز باشد. علت هرچه که باشد، با دانستن توانایی های لازم، و شناخت توانایی ای که فرزند شما در ان ضعف دارد میتوان کمک بسیاری به کودک کرد. رمزگشایی در فرایند یادگیری مهارت مطالعه، رمز گشایی اولین و مهم ترین قدم است. کودکان از این مهارت برای تشخیص کلماتی که قبلا شنیده اند ولی به صورت نوشتاری انها را ندیده اند، استفاده میکنند. این توانایی اساس و زیربنای توانایی های لازم دیگر برای یادگیری مطالعه است. بهترین راه برای تقویت این مهارت در کودک، از طریق راهنمایی ها و تمرینات مشخص و مدون است کودمکان باید بیاموزند که چگونه صداها را تشخیص دهند و با انها کار کنند. روانخوانی برای روانخوانی لازم است کودکان بدون وقفه کلمات را تشخحیص بدهند، حتی انهایی که برایشان غریبه است. روانخوانی سرعت مطالعه و فهم انها را بالا میبرد. زمانی میتوانیم بگوییم کودک روان میخواند که متن را بدون اشتباهات زیاد بخواند برای تقویت این مهارت در کودک مانند مهارت های دیگر لازم است راهنمایی ها و تمرینات مدونی به کودک داده شود. باید توجه نمود که حتما مطالب و کتبی مناسب سطح کودک برای تمرین به وی داده شود..

عکس مهارتهای مطالعه

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه (2)

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه :دایره لغات و فهم ساختار جملات

دایره ی لغات برای فهمیدن انچه میخوانید لازم است که بیشتر کلمات متن را بفهمید. داشتن دایره ی لغت قوی یک عنصر کاربردی در اموختن مهارت یادگیری است.دانش اموزان میتوانند لغات جدید را از طریق دستور العمل ها و راهنمایی ها بیاموزند، اما غالبا تجارب روزمره و خود عمل خواندن است که لغات جدید را به انان میاموزد میتوان با گفت و و درباره ی موضوعات مختلف به کودکان کمک کرد که لغات جدیدی را در زمینه های مختلف فرابگیرند. یک راه بسیار خوب برای تقویت این مورد، بلند خواندن کلمات و مکث کردن بر سر کلمات جدید و تعریف کردن انهاست. معلمان هم میتوانند با انتخاب کلمات جالب و دادن راهکار های دقیق و روشن برای یادگیری ان ها، و حتی از طریق بازی ها به تقویت این مهارت کمک کنند فهم ساختار جملات درک اینکه جملات چگونه ساخته میشوند ممکن است شبیه به مهارت نوشتن به نظر می اید. پیدا کردن درک درست از چگونگی اتصال ایده ها به هم در جملات مختلف به کودک کمک میکند که معنای روشنتری از جملات به عنوان یک کل پیدا کنند. میتوان به کودکان کمک کرد تا حداقل دو ایده را چه در نوشتن چه در خواندن به هم مرتبط کنند.

سوالات متداول