موسسه تند خوانی نصرت

مقالات انگلیسی

کارآرایی تندخوانی

ایا واقعا تندخوانی کارایی دارد؟ اگر آری چگونه؟

یادگیری تندخوانی

چگونه تندخوانی را بیاموزیم

اعتماد به نفس هنگام مطالعه

سرعت مطالعه خود را با اعتماد به نفس هنگام مطالعه بالا ببرید

تندخوانی و درک بالا

با انجام یک سری تمارین خواهید توانست سرعت مطالعه خود را همزمان با درک صحیح، بالا ببرید

تندخوانی برای کوددکان

حتی اگر خودتان نیز نمیخواهید تندخوانی را بیاموزید، آنرا به کودک خود آموزش دهید

خواندن گسترده، بادرک و سرعت بالا

The Reading Matrix Vol. 1, No. 1, April 2001

خواندن گسترده

نقش راهکارهای سرعت خواندن در خواندن در حال توسعه درک در میان دانش آموزان دبیرستانی 2 در زبان انگلیسی

کلیاتی درباره تندخوانی

word Groups Skimming Meta Guiding PhotoReading Advanced Speed Reading – Single Fixation of Lines and Text Blocks Quantum Reading

کتاب یادگیری سریعتر

برای خرید این کتاب میتوانید به سایت آمازون مراجعه فرمایید

تندخوانی، راه طبیعی

ااگر اهل مطالعه هستید، راهی جز افزایش سرعت مطالعه نداریدC 2017 Yad-roye-yar institute