موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی دقیق

عکس مطالعه ی دقیق

علت خستگی هنگام مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه های نادرست مطالعه۱داشته باشیم

- خستگی آیا تاکنون با خستگی ناشی از مطالعه مواجه بوده ایم؟ بی تردید پاسخ شما مثبت است. چرا خستگی روی می دهد؟ خستگی هنگام مطالعه زمانی روی می دهد که شیوه مطالعه درست نباشد. همانطور که گفته شد از جمله نشانه های شیوه های نادرست مطالعه و عوارض آن، اتلاف وقت می باشد. هر گاه نتوان مطالعه خویش را در مدت زمانی مطلوب انجام داد و زمان زیادی برای مطالعه همان حجم مطلب صرف شود، بروز خستگی امری اجتناب ناپذیر است. ممکن است این تردید پیش آید که برای اجتناب از بروز خستگی، می بایست از اختصاص زمانی طولانی از روز برای مطالعه خودداری کرد. هنگامی اختصاص زمان طولانی برای مطالعه خستگی آور است که این مطالعه بدون رعایت شرایط و اصول مطالعه صورت گیرد. بنابراین هر گاه مطالعه با رعایت این اصول صورت گیرد، نه تنها از مطالعه خویش دچار خستگی نمی گردیم، که شوق و علاقه نسبت به مطالعه نیز افزون می گردد، چه شاهد کسب بیشترین بازدهی از مطالعه ودرک و به خاطر سپاری کامل مطالب خواهیم بود. از جمله این اصول زمانبندی مطالعه با توجه به دامنه یادگیری است، همچنین زمان، مکان، سیستم، وضعیت و رفتار مطالعه در کنار مسائلی چون برنامه ریزی، تمرکز حواس، بهداشت تن و روان، علاقه و نیز تصویر ذهنی و هدف از مطالعه از دیگر شرایطی است که مطالعه ای خوب و بدون خستگی را امکان پذیر می سازد

عکس مطالعه ی دقیق

هدف خواندن دقیق

خواندن دقیق چیست؟

هدف خواندن دقیق درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آنها به طرزی منظم و منطقی در حافظه است، به طریقی که یادآوری آنها برای استفاده های بعدی میسر باشد. دامنه تقریبی سرعت سرعت تقریبی خواندن دقیق 100 تا 1000 کلمه در دقیقه است.

عکس مطالعه ی دقیق

فواید خواندن دقیق

فواید حاصل از خواندن دقیق چیست؟

فواید خواندن دقیق به قرار زیرند الف-فهم بیشتر مطالب از طریق درک ساختمان مفاهیم و معانی. ب-نگهداری بیشتر مطالب در حافظه از طریق یک روش سادۀ مرور کردن و یادگیری جزئیات و ربط دادن آنها با اصول و مفاهیم. پ-افزایش توانایی خواننده در پاسخ دادن به سوالات تشریحی ، زیرا در این روش مطالعۀ مفاهیم به وسیلۀ خواننده سازمان می یابند و به زبان وی بیان می شوند و صرفا به حافظه سپرده نمی شوند. ت-افزایش کسب لذت در نتیجۀ ایجاد اطمینان بیشتر حاصل از درک عمیق تر مطالب

عکس مطالعه ی دقیق

روش خواندن دقیق

روش خواندن دقیق چیست؟

روش:فنون اساسی روش خواندن دقیق عبارتند از سازمان دادن ، حاشیه نویسی و علامت گذاری ، و خلاصه کردن. در سازمان دادن ، خواننده به دنبال سازمان فکری مؤلف می گردد و از رابطۀ بین مطالب آگاه می شود. با حاشیه نویسی و علامت گذاری ، خواننده صفحات را علامت گذاری می کند تا ساختمان مطالب را روشن تر سازد . در خلاصه کردن ، خواننده مطالب را مرور می کند و درک خود را از مطالب روشن تر و بهتر می سازد

عکس مطالعه ی دقیق

فنون مربوط به روش خواندن دقیق

فنون مربوط به روش خواندن دقیق چیست؟

.سازمان دادن:سازمان دادن مستلزم تعیین سطوح مختلف مطالب از نظر معنی است ، یعنی تعیین تز اصلی ، نکان اصلی ، جزئیات مطلب و همچنین تشخیص رابطۀ بین این سطوح مختلف و اجزای هر سطح. استفاده از سازمان دادن منتج به فهمیدن بهتر مطالب و یادآوری سریعتر آنها می شود ، زیرا از طریق سازمان دادن یادگیرنده نکات اصلی و جزئیات را بعنوان اجزای یک کل یاد می گیرد، نه به صورت اطلاعات پراکنده. الف-تز اصلی:در یک کتاب یا بخش یا فصلی از یک کتاب ، تز اصلی بحث مؤلف، یک اندیشۀ کلی است که تمامی مطالب و نکات کتاب را در بر می گیرد. تز اصلی منعکس کنندۀ اندیشه و مقصود اصلی نویسنده است . معمولا شناسایی این تز از طریق یادگیری نکات اصلی بهتر میسر می شود . بیان صحیح تز اصلی یک کتاب یا یک بخش از یک کتاب مستلزم یک یا دو جمله است ، نه یک کلمه که فقط نشان دهندۀ یک عنوان است. ب-نکات اصلی:نکات اصلی اندیشه های مهم یا گروههایی از معنی هستند که برروی هم تز اصلی را تشکیل می دهند. پ-جزئیات:جزئیات یا اطلاعات جزئی عبارتند از اطلاعات واقعی ، تصاویر ، و مثالهایی که حامی و توضیح دهندۀ نکات اصلی هستند.

عکس مطالعه ی دقیق

جملات موضوعی یا جملات اصلی

چگونه نکات اصلی یک مطلب تازه را دریابیم؟

الف- برای پیدا کردن نکات اصلی، دقت کنید که جملات موضوعی یا جملات اصلی هر پاراگراف چگونه پاراگرافها را به هم متصل می سازند. وقتی پاراگرافی را می خوانید که یک موضوع تازه را مورد بحث قرار می دهد، معمولاً یک نکته اصلی جدید معرفی می شود. حروفی که درشت و سیاه تر از متن چاپ شده اند و عنوانهای فرعی اغلب حاکی ازاین تغییرات هستند. ب- تز اصلی، معمولاً به وسیله مولف به طور مستقیم بیان نمی شود، ولی ترکیبی از عناصر اساسی مربوط به نکات اصلی به کمک هم این تز را روش می کنند. پ- هر نوع مطلبی شامل تعدادی جزئیات است. تعیین اینکه خواننده چه مقدار به جزئیات بپردازد برحسب هدف خواننده از مطالعه و نیازهای عملی او فرق می کند. در بسیاری از موارد، اهمیت این جزئیات فقط در کمکی که آنها به روشن شدن نکات اصلی برای درک تز اصلی می کنند نهفته است.

عکس مطالعه ی دقیق

ساختمان ذهنی

ساختمان ذهنی چیست؟

برای ایجاد یک ساختمان ذهنی، مفید است که رابطه میان تز اصلی، نکات اصلی، و جزئیات را به صورت یک شکل یا یک طرح مجسم کنید. برای مثال، مطالب را می توان به صورت یک طرح خلاصه ای، یک سطح سازمانی، یک طرح هرمی، یک طرح شعاعی، یک طرح سلولی، یا یک طرح همپوشی تهیه کرد. علاوه بر اینها ممکن است، به هنگام تمرین، تدابیر دیگری برای ایجاد ساختمان ذهنی کشف کنید.

عکس مطالعه ی دقیق

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

طرح سازمانی به طور آشکارتری یک سلسله مراتب از اندیشه ها را نشان می دهد و خط تکامل از یک سطح به سطح دیگر را هم به سمت بالا و هم به سطح پایین ترسیم می کند.

عکس مطالعه ی دقیق

طرح هرمی

طرح هرمی چیست؟

طرح هرمی چندین جهت مختلف را تصویر می کند و وحدت اندیشه ها را از طریق رابطه هر بخش با مطلب کلی نشان می دهد. ساختمان بیشتر مطالب غیرداستانی را می توان با این طرح نشان داد.

عکس مطالعه ی دقیق

طرح شعاعی

طرح شعاعی چیست؟

طرح شعاعی جهت های متفاوتی را نشان می دهد. در این طرح وضعیت ، اندازه، و فاصله قسمتها نشان دهنده روابط مختلف قسمتها نسبت به تز اصلی هستند

عکس مطالعه ی دقیق

طرح سلولی

طرح سلولی چیست؟

طرح سلولی روابط نسبتاً مستقل ولی در عین حال وابسته به تز اصلی را با قسمتهای آن- نکات اصلی و جزئیات- تصویر می کند.

عکس مطالعه ی دقیق

طرح همپوشانی

طرح همپوشانی چیست؟

طرح همپوشانی ساختاری را نمایش می دهد که در آن قسمتها با یکدیگر تقاطع می کنند و دارای وجه مشترک هستند. در این طرح، سازمان مطالب از قسمتهای کاملاً مشخص و مجزا درست نشده اند. مساحتهای متقاطع نشان دهنده اختلاط اندیشه هاست که از این اختلاط سطوح بالاتر و بالاتر معانی ایجاد می شوند.

عکس مطالعه ی دقیق

بهترین نوع یاد گیری

بهترین نوع یاد گیری چیست؟

تشکیل ساختمان از سه راه میسر است. یکی اینکه،شما می توانید مطالب را به طور ذهنی سازمان دهید. این یک روش سریع است. ولی ممکن است برای یک مدت طولانی مطالب در ذهن شما باقی نمانند. دوم اینکه می توانید ساختمان را بر طبق شکلهای فوق در یک دفترچه ترسیم نمایید. این بهترین نوع یادگیری را تضمین می کند، ولی معمولاً خیلی وقت گیر است. بالاخره، علامت گذاری و حاشیه نویسی بر روی کتاب روش سریع و مطلوب ایجاد ساختمان برای مرور کردن کتاب است، که زیاد وقت گیر نیست و معایب روش سازمان دادن مطالب به طور ذهنی را ندارد.

عکس مطالعه ی دقیق

علامت گذاری و حاشیه نویسی

علامت گذاری و حاشیه نویسی چیست؟

علامت گذاری و حاشیه نویشی. علامت گذاری و حاشیه نویسی روشی است که به وسیله آن با علامت گذاردن و نوشتن رمزها و نشانه ها بر روی مطالب کتاب ساختمان مطالب را می شود مشخص کرد. این روشف همچنین شامل نوشتن حواشی است که بدان وسیله تداعی ها، انتقادها، و سوالات شما مشخص می شوند. بسیاری از خوانندگان زیر مطالبی را که می خوانند خط می کشند. ولی، خط کشیدن ساختمان مطالب را تنها در یک سطح نشان می دهد.

عکس مطالعه ی دقیق

ساختمان مطلب

منظور از کشف ساختمان مطلب چیست؟

منظور کشف ساختمان مطلب به طور آشکار، دست کم مطالب را باید در سطه سطح اهمیت نشان داد. علاوه بر روشن کردن ساختمان مطلب، علامت زدن به همراه کاربرد رمزها و نشانه ها شما را قادر خواهد ساخت تا عملاً با اهمیت نسبی مطالب روبه رو شوید و درباره آنها تصمیم بگیرید. این کار شما را از بی توجهی نسبت به اهمیت مطالب باز خواهد داشت. روش علامت گذاری زیر یکی از روشهای متعدد علامت گذاری است. معمولاً اگر در سراسر یک کتاب رمزها و نشانه های واحدی برای علامت گذاری به کار برده شوند، کار علامت گذاری و خواندن مطالب به هنگام مرور کردن ساده تر می شود.

عکس مطالعه ی دقیق

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

طرح سازمانی به طور آشکارتری یک سلسله مراتب از اندیشه ها را نشان می دهد و خط تکامل از یک سطح به سطح دیگر را هم به سمت بالا و هم به سطح پایین ترسیم می کند.

عکس مطالعه ی دقیق

خلاصه ی ذهنی

خلاصه ی ذهنی چیست؟

یک خلاصه می تواند ذهنی، شفاهی، کتبی، یا ترکیبی از اینها باشد. خلاصه های ذهنی از انواع خلاصه های دیگر کم اثرتر هستند. نوع خلاصه ای که تهیه می کنید باید به اهمیتی که به مطلب می دهید و میزان مسئولیتی که در قبال خواندن آن مطلب دارید وابسته باشد. ولی، یک خلاصه ذهنی، شفاهی، یا نوشتاری که خواننده تهیه می کند، همیشه برای یادگیری و یادآوری مطالب، از خواندن بدون خلاصه برداری ( و در عوض دوباره خوانی به هنگام لزوم)، به طور قابل ملاحظه ای مفیدتر است.

عکس مطالعه ی دقیق

ساختمان ذهنی۱

ساختمان ذهنی۱ چیست؟

• به هنگام خواندن- در ضمن مطالعه و در پایان یک نکته مهم یا یک قسمت مهم مفید است که خلاصه آن را در حاشیه کتاب بنویسید. • بلافاصله بعد از اتمام خواندن- برای وارسی میزان درک خود و افزایش میزان نگهداری مطالب در حافظه. • پس از مدتی که از خواندن سپری شد- برای آماده شدن جهت بحث در کلاس و امتحانات. • خلاصه ها را همیشه باید با کلمات و جملات خودتان بنویسید. اگر نمی توانید مطالبی را که خوانده اید به زبان خود بیان کنید، به احتمال قوی آن را خوب نفهمیده اید و احتمالاً نخواهید توانست آن را به طور واضح به یاد آورید.

عکس مطالعه ی دقیق

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی چیست؟

1. یک مطلب نسبتاً کوتاه غیرداستانی را از میان مطالب خواندی جاری خود (مثل یک مقاله علمی، یا فصلی از یک کتاب، و غیره) انتخاب کنید. آن را به طور اجمالی بخوانید تا نوعی آشنایی با تز اصلی و نکات اصلی به دست آورید. بعد آن را به طور دقیق بخوانید، و علامت گذاری و حاشیه نویسی بکنید. برای این کار یا از روشی که در این فصل بحث شد استفاده کنید یا رمزها و اشاره های خودتان را به کار برید. بعد از اتمام مطالعه، یک خلاصه تهیه کنید، و سعی کنید دراین خلاصه تز اصلی ، نکات اصلی، و جزئیات لازم را بگنجانید. کاربرد این روش دقیق خوانی خود را با توجه به راهنماییهای جدول 1-4 ارزشیابی کنید. 2. یک مطلب غیرداستانی دیگر انتخاب کنید. آن را به طور امالی بخوانید و بعد یک سوال درباره تز اصلی آن طرح کنید. بعد مطلب را به طور دقیق بخوانید، و آن نکاتی را که برای پاسخ دادن به سوال کمک می کنند علامت بگذارید. آنگاه جواب سوال را بنویسید. در صورت امکان، این کار را با تغییر سوال به صورت بیان یک تز اصلی انجام دهید، و نکات علامت گذاری شده را برای توصیف این تز به کار برید.

عکس مطالعه ی دقیق

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱ چیست؟

3. به هنگام مطالعه یک فصل طولانی که دارای عنوانهای زیادی است، اندیشه ها و موضوعهارا خلاصه کنید و آنها را طوری برای خود دسته بندی کنید که فقط پنج قسمت اصلی تشکیل دهند. 4. فصلی از کتاب درسی یا یک کتاب داستانی یا مقاله ای از یک روزنامه را به طور دقیق بخوانید. مطالب را بر اساس طرحهای مختلف ساختار مطالب که در این فصل آمده اند به چندین صورت دسته بندی کنید. بعد تعیین کنید که کدام طرح برای ربط دادن قسمتها به تز اصلی مناسبتر است. 5. در مورد کتابی که برای گذارندن یک امتحان می خوانید تعدادی سوال که فکر می کنید در امتحان خواهند آمد طرج کنید. برای طرح این سوالات ابتدا کتاب را به طور اجمالی بخوانید. بعد با دقیق خواندن کتاب سعی کنید به سوالات جواب دهید.

عکس مطالعه ی دقیق

دقیق خواندن

دقیق خواندن چیست؟

دقیق خوانی برای درک کامل مطالب مورد مطالعه و نگهداری بهتر آنها در حافظه و استفاده از آنها در مواقع ضروری در آینده انجام می گیرد. در این روش اطلاعات به صورتی منظم و منطقی در حافظه ذخیره می شوند. علاوه بر درک بیشتر مطالب، نگهداری بهتر آنها در حافظه و قابلیت استفاده بیشتر در آینده، دقیق خوانی اطمینان بیشتر از درک عمیق تر مطالب و کسب لذت از مطالعه را نصیب خواننده می کند

عکس مطالعه ی دقیق

خستگی زود هنگام ناشی از مطالعه

خستگی توجه مستقیم (DAF) یک پدیده عصبی روانشناختی است که ناشی از استفاده بیش از حد از مکانیسم های توجه به مهار مغز است ، که ضمن حفظ تمرکز بر روی یک کار خاص ، حواس پرتی های ورودی را کنترل می کند. ... این یک خستگی موقتی از مکانیسم های مهاری در مغز است. و هرچه بیشتر از مغز خود برای انجام وظایف ذهنی استفاده کنیم ، انرژی بیشتری (یعنی گلوکز) استفاده می شود. این منجر به کاهش قند خون در سایر قسمت های بدن می شود و باعث می شود بعد از ساعات طولانی فکر کردن ، احساس خستگی شدید کنید در طول هفته هایی که منجر به امتحان شما می شود ، بخوابید. هنگام مطالعه ، مهم است که مطمئن شوید بدن و ذهن شما به اندازه کافی استراحت می کند. برای اطمینان از خواب کافی که می توانید در هر جلسه مطالعه آتی ، از خواب خارج شوید دیر از خواب بیرون بروید و در یک ساعت مناسب به رختخواب بروید برای بالا بردن سطح انرژی خود تمرین کنید. بسیاری از افراد فکر می کنند ورزش کردن باعث خستگی بیشتر آنها می شود ، اما در حقیقت برعکس این امر صادق است. ورزش باعث افزایش ذهنی می شود و می تواند سطح انرژی شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. قبل از اینکه بخواهید درس بخوانید ، سعی کنید از خواب بیدار شوید ، یا کتابهای خود را به سالن ورزشی بیاورید و هنگام پیاده روی روی تردمیل یا از دوچرخه ثابت استفاده کنید...

سوالات متداول