موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه سریع

عکس مطالعه سریع

یادگیری مطالعه سریع

چگونه تغییراتی در یادگیری مطالعه سریع داشته باشیم

برای یافتن راههایی که افزایش سرعت مطالعه را امکان پذیر می سازد، ضرورت دارد که در ابتدا مراحل یادگیری و اساس مطالعه پی ببریم تا بر مبنای آن بتوان به شناسایی بخشهایی که می بایست جهتنیل به افزایش سرعت مطالعه تغییر یابند، پرداخت.مطالعه از جمله شیوه های یادگیری کلامی میباشد که در کنار شکل گفتاری- دیگر شیوه یادگیری کلامی- قرار دارد. هر دو شیوه گفتاری و نوشتاری مهمترین شیوه های کسب و انتفال اطلاعات به حافظه می باشند که حس شنوایی در شکل گفتاریف و حس بینایی در شکل نوشتاری یادگیری کلامی ، امر کسب اطلاعات را بعهده دارند. بر همین اساس که دو حس عمده انسان فعال می شود، یادگیری کلامی و رفیع ترین جایگاه را در شکلهای یادگیری دارا می باشد. اولین مرحله یادگیری در هنگام مطالعه، دریافت اطلاعات، دومین مرحله آن به خاطر سپاری و سومین مرحله به خاطرآوری (بازیابی) است. مسئله افزایش سرعت مطالعه به چگونه خواندن مرتبط است، بنابراین در این فصل به اولین مرحله یادگیری در مطالعه، یعنی دریافت اطلاعات می پردازیم و سایر مراحل آن یعنی نظامها و شیوه هایی که به خاطرسپاری و به خاطرآوری را امکان پذیر می سازد، در فصلهای آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت

عکس مطالعه سریع

سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی

چگونه تغییراتی در سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی داشته باشیم

برای رسیدن به هدف افزایش مطالعه، می بایست مبادرت به تغییر مراحل داده ها نمود. با نگاهی به اصول یا مراحل دریافت داده ها نتیجه گرفته می شود که نمی توان مرحله دیدن را حذف کرد یا تغییر داد. همچنین نمی توان مرحله درک را نادیده گرفت، چرا که مطالب بدون درک، عملی است فاقد ارزش. اما می توان دومین مرحله دریافت داده ها، یعنی خواندن را تغییر داد و شکل رایج کنونی را که به صورت کلمه خوانی است، حذف نمود. کلمه خوانی و قرائت بر اساس شناسایی و تعقیب تک تک کلمات قرار داد و خواه با صدای بلند ادا شود یا در دل. اما عبارت خوانی یا اندیشه خوانی بر اساس درک مطالب با نگاه سریع به مجموعه ای از کلمات قرار دارد، یعنی درک بصری. هر چند در عبارت خوانی نیز تمامی کلمات از نظر می گذرد، اما هرگز به معنای ادای کلمات نیست و سرعت مطالعه به چندین برابر سرعت کلمه خوانی افزایش می یابد. مبنای افزایش سرعت، درک بصری است. به عبارت دیگر می بایست مطالعه را با حذف شیوه کلمه خوانی به گونه ای انجام داد که بتوان با دیدن، درک کرد. بی تردید رسیدن به این مرحله و حذف و مقابله با کلمه خوانی- شیوه ای که طی سالیان به آن خود کرده ایم – نیاز به ممارست دارد. در صفحات آتی تکنیکهای مقابله با کلمه خوانی بر مبنای افزایش حوزه دید و کاهش زمان مکث روی کلمات، در کنار سایر شیوه های افزایش سرعت مطالعه ارائه خواهد گردید

عکس مطالعه سریع

افزایش سرعت مطالعه

چگونه تغییراتیافزایش سرعت مطالعه داشته باشیم

افزایش سرعت مطالعه از دو طریق امکان پذیر است: یکی از طریق جلوگیری از سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط، و خودداری از برگشت چشم روی کلمات و خطوط قبلی، و دیگری سریعتر خوندن از طریق کاهش زمان مکث روی کلمات و افزایش حوزه دید. تمامی این شیوه ها- که به افزایش سرعت مطالعه می انجامد و شرح آن در فصل آینده گفته خواهد شد- به ایجاد تمرکز حواس پرتی یاری می دهد.

عکس مطالعه سریع

مطالعه سریع

اهمیت مطالعه سریع در زندگی

آیا می دانید خواندن سریعتر یک متن چقدر می تواند بر جذاب بودن مطالعه بیافزاید در دنیایی که ما امروز در آن هستیم، انجام کارهایی که وقت زیادی میگیرند ملال اور و دور از طاقت تلقی می شوند اینکه کتابها را سریعتر بخوانید به شما کمک می کند تا کتاب را با علاقه بیشتری بخوانید و این کار را با جذابیت بیشتری انجام دهید موسسه تندخوانی نصرت با تجربه بسیار در امر برگزاری کلاسهای تندخوانی، سعی کرده است جدیدترین روشها را برای مطالعه سریعتر در قالب کتاب مقاله صفحات اینترنتی یا کلاس اموزشی به شما منتقل نماید

عکس مطالعه سریع

مطالعه سریع، رفع نیاز یا یک مهارت

شاید قبلا مطالعه سریع یک مهارت بود ولی امروز یک نیاز است

شما به مطالعه سریعتر نیاز دارید اهمیت زیادی دارد که بتوانید کتاب ها را در زمان کمتری مطالعه کنید. انچه خوانده اید را درک کنید و به دوستانتان انتقال دهید پیشنهاد ما آن است که در یک دوره کلاسهای حضوری مطالعه سریعتر شرکت کنید و یا در یک کلاس آنلاین تندخوانی نصرت شرکت نمایید موسسه تندخوانی نصرت با توجه به اینکه برای سالهای بسیار طولانی به تدریس تندخوانی اشتغال داشته است توانسته روشهای متعددی را بومی نماید تا بتواند روشهای مطالعه سریع را به شما آموزش دهد

عکس مطالعه سریع

ویژگیهای مطالعه سریع

چگونه میتوانید سریعتر بخوانید ولی به فهم و حفظ لطمه ای وارد نکنید

وقتی بحث از مطالعه سریعتر به میان می آید افراد گمان میکنند که قرار است کتاب را نفهمند بدون شک روشهایی در کلاس خواهید آموخت که به شما در درک سریعتر نیز کمک می نماید ما باید کتابی که میخوانیم را بفهمیم. آنچه فهمیده ایم را به گونه ای که در امتحان به خاطر آوریم حفظ کنیم

سوالات متداول