مطالعه

مطالعه

اهمیت مطالعه و یادگیری

همه ما همه روزه متن های متفاوتی را مطالعه میکنیم. در این قسمت به اهمیت مطالعه و چگونگی و همچنین روشهای آن خواهیم پرداخت اگر میانبرهای روش مطالعه را بیاموزید میتوانید بهتر نیز مطالعه کنید اهمیت مطالعه و اینکه بدانید که چگونه بدانید و چگونه مطالعه کنید میتواند مهمترین کاری باشد که شما در طول روز انجام میدهید

روش مطالعه

معرفی کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف

یکی از مهمترین کتابهایی که در زمینه مطالعه و یادگیری به رشته تحریر درامده است کتاب روش مطالعه دکتر سیف میباشد در این بخش با ارجاع به مطالب اینکتاب سعی شده است مهمترین مطالب در مورد روش مطالعه را قرار داده و ان را در دسترس شما عزیزان قراردهیم

روش مطالعه

معرفی کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف

یکی از مهمترین کتابهایی که در زمینه مطالعه و یادگیری به رشته تحریر درامده است کتاب روش مطالعه دکتر سیف میباشد در این بخش با ارجاع به مطالب اینکتاب سعی شده است مهمترین مطالب در مورد روش مطالعه را قرار داده و ان را در دسترس شما عزیزان قراردهیم

انواع مطالعه

انواع مطالعه در تند خوانی

برای یک فرد تندخوان دو نوع مطالعه وجود دارد : الف-مطالعه کاربردی ب-مطالعه غیرکاربردی مطالعه کاربردی؛ به مطالعه‌ای گفته می‌شود که فرد در آن با درک 100 درصد مطالعه می‌کند. مطالعه غیر کاربردی؛ به خواندن کتاب‌هایی با درک 10 درصد گفته می‌شود. کسی که کندخوان است همه کتاب‌ها را با یک سرعت یکنواخت می‌خواند ولی برای تندخوآنها این سرعت متفاوت می‌باشد. چه اینکه کتاب‌ها را با اهداف گوناگونی مطالعه می‌کند. فردی که معلم است و می‌خواهد برگه تصحیح کند و نیازی به درک مطالب کتاب ندارد، فردی که وکیل است و در کتاب قانون به دنبال یک کلمه و شماره قانون می‌گردد، فردی که حافظ قرآن یا یک کتاب شعر است و می‌خواهد آیات را ب صورت چشمی مرور کند و بسیاری دیگر از افراد در مطالعه خود درک 100 درصد ندارند. فرد کندخوان هر دو کتاب را با یک سرعت می‌خواند ولی فرد تندخوان با 5 برابر سرعت عادی خود، متن‌های غیر کاربردی را مطالعه می‌نماید. به طور مثال، کسی که یک دوره یک ماهه تندخوانی شرکت می‌کند و سرعت مطالعه عادی و کاربردی خود را تا 400 کلمه در دقیقه می‌رساند، متون غیر کاربردی را با سرعت 1200 تا 1500 کلمه در دقیقه می‌خواند. آدلر معتقد است یک دوره تندخوانی، به فرد آموزش می‌دهد که چگونه کتاب‌‌های متفاوت را با سرعت‌‌های متفاوت بخواند نه اینکه کتاب را با بیشترین سرعت بخواند بدون توجه به محتوای کتاب و روش خواندن آن کتاب

مطالعه2

چگونه مطالعه خوب داشته باشیم؟

برای هر 30 دقیقه که مطالعه می کنید ، یک بار کوتاه 10 تا 15 دقیقه ای برای شارژ مجدد انجام دهید. مطالعه را با یادآوری مطالب متراکم تر از کلاس کمتر کنید. کلمات کلیدی زیرنویس یا برجسته برای سازماندهی و ساده سازی اطلاعات ، وسایل کمکی بصری مانند نمودارها ، شبکه های داستان ، نقشه های ذهن یا طرح های مختلف ایجاد کرده و به شما کمک می کند تا بهتر به خاطر بسپارید.

مبانی نظری مطالعه 1

بررسی مساله ادراک در درک و یادگیری

ما در احساس فقط چیزی را می بینیم، می شنویم، می بوییم، یا لمس می کنیم؛ اما در ادراک می فهمیم که آن چیست. به سخن دیگر، ادراک یعنی معنی دار کردن اطلاعات دریافت شده از راه حواس. ما اطلاعات را از راه حواسمان از محیط دریافت می کنیم. بعد این اطلاعات را، به کمک آنچه از قبل آموخته ایم، تعبیر و تفسیر می نماییم و آن را ادراک می کنیم. بنابراین، آنچه ما بر اساس احساس هایمان ادراک می کنیم همان چیزی نیست که می بینیم، می شنویم، می بوییم، یا لمس می کنیم. ادراک امور به سادگی احساس آنها نیست، بلکه ادراک شامل تفسیر ذهنی امور است، و لذ از حالت های ذهنی، تجربه های قبلی، اطلاعات، و انگیزش تاثیر می پذیرد. بهبیان دیگر، اطلاعات حسی دریافت شده ازراه حواس مختلف با خاطرات و تجارب گذشته ما در می آمیزد و آنگاه ادراک به ما دست می دهد. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله احساس در درک و یادگیری

دیدن، شنیدن، لمس کردن، و مانند اینها احساس نام دارند. وقتی که ما چیزی را احساس می کنیم، یکی از اندام ها یا اعضای حسی مان، مثل چشم یا گوش، تحریک می شود و انرژی جذب می کند. مثلاً گوش (اندام شنوایی)، در شنیدن یک صدا (احساس)، ضمن تحریک شدن، امواج صوتی (انرژی ) را جذب می کند. پس، می توانیم بگوییم زمانی که یکی از اندام های حسی ما (چشم، گوش، بینی، پوست و غیره) تحریکی را دریافت می کند احساسی به ما دست می دهد، که این غیرارادی است؛ یعنی، بی آنکه ما بخواهیم، می توانیم چیزی را احساس کنیم. به عنوان مثال، ما گرما و سرما را حس می کنیم و صداهای مختلف را می شنویم، بدون اینکه اراده کرده باشیم. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

غالباً چند حس مابا هم تحریک می شوند و همزماناطلاعات حسی متفاوتی را دریافت می کنیم، اما تنها بخش کوچکی از آنها را ادراکمی نماییم. سوالی که در اینجا مطرح می شود ایناست که:« چه چیزی تعیین می کند که بعضی احساس های ما ادراک شوند اما بسیاری احساس های دیگر ادراک نشوند؟» جواب این سوال توجه (دقت) است. انتخاب چاره ای از احساس های دیافتی و نادیده گرفتن احساس های دیگر توجه یا دقت نامیده می شود. بنابراین، توجه عنصر مهم ادراک است. ما بدون، توجه کردن، قادر به ادراک امور نیستیم، و از طریق توجه کردن به پارهای امور و نایده گرفتن امور دیگر آنچه را که می خواهیم ادراک می کنیم و آنچه را که نمی خواهیم مورد غفلت قرار می دهیم. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که هر چند ما مفاهیم احساس، ادراکف وتوجه را جدا از هم توضیح دادیم، اما آنها از هم جداشدنی نیستند. این سه فعالیت درارتباط با یکدیگر عمل می کنند و ما، به کمک آنها، اطلاعات را از محیط دریافت می کنیم و می فهمیم. بنابراین، نقصان در هر یک از آنها موجب صدمه دیدن تمامی فرایند یادگیری و کسب دانش می شود.

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری در درک و یادگیری

اصطلاح یادگیری معانی گسترده ای دارد. ما موضوع های مختلف درسی و غیردرسی مانند فیزیک، شیمی، ریاضی، موسیقی، آداب و رسوم، وغیره را یادمی گیریم. ما دوست داشتن، کینه توزی، و عواطف مختلف دیگر را یاد می گیریم. همچنین، ما ورزش ها و فعالیت های مختلف، حرفه های گوناگون، و سرگرمی های متنوع را یاد می گیریم. در حقیقت، تهیه فهرستی از آنچه انسان در طول زندگی و از راه آموزش های رسمی و غیررسمی وتجارب مختلف یاد می گیرد بسیار دشوار است. به طور خلاصه، می توانیم بگوییم یادگیری هم کسب دانش است، و هم ایجاد تغییر در رفتار و عواطف. به عنوان مثال، وقتی که در یک کتاب روانشناسی می خوانیم که جانداران تقویت کننده های (چیزهای خوب) کوچک فوری را به تقویت کننده های بزرگ دیرآیند (یعنی آنهایی که با تاخیر دریافت می شوند) ترجیح می دهند و آن را به یاد می سپاریم، در ما یادگیری رخ می دهد، زیرا به دانش تازه ای دست می یابیم. همچنین وقتی که به کمک راهنمایی های یک مربی و تمرین قادر به راندمان اتومبیل می شویم، در ما یادگیری صورت می پذیرد، زیرا رفتار و اعمال ما به کمک آموزش مربی و تمرین های خودمان تغییر می کند. باز هم، پس از انکه با شخص غریبه ای که ابتدا نسبت به او بی اعتمادیم آشنا می شویم و، پس از آنکه به خلق و خوی او پی می بریم و می فهمیم که آدم خوبی است، به او علاقه مند می شویم، در ما یادگیری اتفاق می افتد، زیرا در نگرش یا عاطفه و علاقمه ما نسبت به آن شخص تغییر ایجاد می شود. بنابراین، یادگیری عامل مهمی در زندگی ما به حساب می آید که بقاء و سعادت ما به آن وابستهاست. توانایی ما انسان ها در سازگاری با حوادث و رویدادهای مهم زندگی و کسب لذت از فعالیت های بدنی، هنر، ادبیات، و علم از یادگیری ناشی می شود.

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

یادگیری هم به صورت عمدی یا ارادی و هم به صورت غیرعمدی یا اتفاقی صورت می پذیرد. در یادگیری عمدی، ما به قصد می کوشیم تا چیزی را یاد بگیریم؛ مثل زمانی که به تحصیل درس های مدرسه اقدام می کنیم. به خلاف یادگیری عمدی، در یادگیری اتفاقی که غیرارادی است بی آنکه خودمان بخواهیم، یاد می گیریم؛ مثل موقعی که در حین عبور از یک خیابان چشممان به تصویر یا تبلیغی بر روی دیوار میافتد و بعدها به یاد می آوریم که آن تصور یا تبلیغ درباره چه چیزی بوده است. (مبانی نظری مطالعه )هر چند که یادگیری غیرعمدی زیاد اتفاق می افتد، اما بیشترین یادگیری های ما عمدی یا ارادی اند که در زندگی همه انسان ها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. یادگیری موضوع های مختلف درسی، فعالیت های مختلف شغلی، ایجاد ارتباط های اجتماعی، و یادگیری بسیاری موارد دیگر به عمد صورت می گیرند، و به تصمیم گیری، بذل توجه، و اقدام هدفمند از سوی ما نیاز دارند. بنابراین، توجه یا دقت عنصر بسیار موثر در یادگیری است، و چنانچه ما در ضمن یادگیری تمامی توجه مان معطوف به آنچه می آموزیم نباشد به خوبی یاد نمی گیریم و وقت و نیروی مان به هدر می رود. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

مبانی نظری مطالعه 5

بررسی مساله تفکر عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

پس از آنکه در زمینه ای قدری دانش کسب کردیم یا مقداری یادگیری انجام دادیم، می توانیم درباره آنچه یاد گرفته ایم به تفکر(اندیشیدن ) بپردازیم، پس، تفکر دخل و تصرف در دانش با یادگیری ها و تعبیر و تفسیر و مقابله و مقایسه و سازمان دهی آنهاست. مهم ترین و کلی ترین نوع تفکر حل مسئله است. در حل مسئله، ما با استفاده از یادگیری های قبلی مان گره یا مشکلی را می گشاییم یا به سوالی جواب می دهیم. به سخن دیگر، در حل مسئله ما دانش و مهارت های قبلاً آموخته شده مبانی نظری مطالعه خود را در موقعیت های تازه به کار می بندیم. مانند یادگیری، تفکر نیز هم می تواند ارادی باشد و هم غیرارادی. تفکر غیرارادی شامل رویا (خواب دیدن) و رویای روز (خیال پردازی) است. در این نوع تفکر، اندیشه ها، بی آنکه هدف شناخته شده ای را دنبال کنند یا در پی راه حل برای مسئله خاصی باشند، رخ می دهند. به سخن دیگر، در این نوع تفکر(مبانی نظری مطالعه)، جریان اندیشه خارج از کنترل فرد است و حلقه های تداعی اندیشه ها زنجیروار و به طور خودبهخودی به دنبال یکدیگر اتفاق می افتند. در مقابل تفکر غیرارادی یا بی هدف، تفکر ارادی یا هدفمند قرار دارد که نام کلی آن حل مسئله است. زمانی که شخص با موقعیتی رو به رو می شود که با استفاده از اطلاعات و مهارت هایی که در لحظه برخورد با آن موقعیت در اختیار دارد نمی تواند به آن موقعیت سریعاً پاسخ دهد،یا وقتی که هدفی در پیش رودارد و هنوز راه رسیدن به آن را پیدا نکرده است، می گوییم که وی با یک مسئله رو به رو است. حال، وقتی که شخص دانش و مهارت هایی را که به پاسخ درست به موقعیت یا رسیدنش به هدف مورد نظر منجر می شود کسب می نماید و، با استفاده از آنها، به مسئله مورد نظرش به درستی پاسخ می دهد یا به هدف پیش رویش دست می یابد، می گوییم مسئله را حل کرده است. بنابراین، در حل مسئله، رسیدن به راه حل نیازمند استفاده از یادگیری ها و تجارب قبلاً کسب شده و عمل کردن بر روی آنهاست، نه ارائه پاسخ ها از روی عادت. هر چند که حل مسئله مهم ترین و شاخص ترین نوع تفکر است، اما تفکر انواع دیگری دارد که همه از مشتقات حل مسئله اند. از جمله آنها می توان بهانجام محاسبات ریاضی، استدلال (قیاسی واستقرایی)، و افرینندگی (خلاقیت) اشاره کرد. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

مبانی نظری مطالعه 6

بررسی مساله مقایسه ادراک، یادگیری ، و تفکر با یکدیگر در درک و یادگیری

حال که با سه مفهوم تفکر، ادراک، و یادگیری آشنا شدیم، می توانیم این فعالیتهای اساسی را با هم مقایسه کنیم. چنان که دیدیم، ادراک به رابطه آنی فرد با محیط، یعنی پاسخ دادن به محرک ها در زمان حال، گفته می شود. در مقابل، تفکر به استفاده از تجارب و یادگیری های گذشته اشاره می کند. با این حال، تفکر و ادراک از هم جدا شدنی نیستند، زیرا تجربه های گذشته بر فرایند ادراک تاثیر می گذارند و پاسخ به محیط بلافصل نیز چگونگی تفکر را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، چون یادگیری به کسب تجربه، افزوده شدن اطلاعات تازه به مجموعه اطلاعات قبلی، یا ایجاد تغییر در پاسخ ها و اطلاعات قبلی گفته می شود ولی در تفکر یادگیری های گذشته مورداستفاده قرار می گیرند، پس یادگیری و تفکر دو فرایند یا دو جریان متفاوت اند. با این حال، از آنجا که بازسازی یادگیری های گذشته، یعنی تفکر، می تواند به یادگیری های تازه بیانجامد، پس یادگیری وتفکر مکمل یکدیگرند. با توجه به توضیحات بالا، هم ادراک و هم تفکر تحت تاثیر یادگیری قرار دارند. از یک سو، یادگیری مبنای ادراک است، زیرا ما، پس از دریافت اطلاعات حسی، آنها را، به کمک تجارب گذشته، یعنی یادگیری های قبلی مان، ادراک می کنیم. از سوی دیگر، یادگیری اساس تفکر است، زیرا ما، در تفکر یا اندیشیدن، بر یادگیری های قبلی مان عمل می کنیم و در آنها دخل و تصرف می نماییم. بنابراین، یادگیری مهم ترین فعالیت ذهنی انسان است. به همین دلیل، ما دنباله مطالب این کتاب را به روش های یادگیری اختصاص داده ایم. اما، پیش از توضیح روش های یادگیری در دنباله مطالب این کتاب، فرایندهای یادگیریف یعنی به یادسپاری، یادآوری و فراموشی، را در فصل بعد مورد بررسی قرار می دهیم. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

مبانی نظری مطالعه 7

یادگیری بدون اراده

به طور خلاصه، وقتی که ما چیزی را احساس می کنیم، یکی از اندام ها یا اعضای حسی مان تحریک می شود. این عمل بدون اینکه ما اراده کنیم اتفاق میافتد. در ادراک، علاوه بر اینکه چیزی را حس می کنیم، می فهمیم که آن چیست. ادراک یعنی معنی دار کردن اطلاعات دریافتی از راه حواس، و این به کمک آنچه ما از قبل آموخته ایم اتفاق می افتد. ما غالباً احساس های مختلفی را با هم تجربه می کنیم، اما تنها آنچه را که مورد توجه قرار می دهیم ادراک می کنیم. یعنی بدون توجه کردن قادر به ادراک امور نیستیم. یادگیری به کسب دانش و تغییر در رفتار و عواطف گفته می شود. یادگیری هم به طور عمدی رخ می دهد و همبه صورت غیرعمدی، اما یادگیری عمدی در زندگی ما انسان ها نقش بیشتری ایفا می کند. تفکر به دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یادگیری های قبلی گفته می شود. تفکر نیز، مانند یادگیری، هم ارادی و هم غیرارادی است. ادراک، یادیگری، و تفکر فرایندهای مکمل یکدیگرند و از هم تاثیر می پذیرند. با این حال، یادگیری مهم ترین فعالیت ذهنی انسان است که بقیه فعالیت های ذهنی از آن تاثیر می پذیرند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، فصل اول

روش هایی برای تشویق کودکان به کتاب خواندن (1)

چگونه کودکان را به کتاب خواندن تشویق کنیم؟

زبان شفاهی کودک را تقویت کنید. با توجه به سطح توانایی زبانی کودک، داستانی کوتاه در اختیارش قرار بدهید تا ان را بخواند،ر و یا خودتان داستانی برای کودک بخوانید. وقتی داستان به پایان رسید از او بخواهید که بگوید کدام قسمت های داستان را بیشتر دوست داشته است. با این کار کودک را به جست و جو در داستان تشویق میکنید هرروز تعداد زیادی داستان برای کودک بخوانید. هرچه بیشتر کودک در مواجهه با ادبیات و داستان قرار بگیرد، بهتر و بیشتر با ادبیات مانوس میشود، و داستان به بخشی از زندگی روزمره اش تبدیل میشود از طریق مواجهه با داستان، کودک هرروز کلمات و مفاهیم بیشتری یاد میگیرد. اطراف کودک را با چیزهای خواندنی پر کنید کودکانی که در محیطی پر از کتاب زندگی میکنند، در امتحانات نمرات بهتری کسب میکنند و در ازمون ها بهتر عمل میکنند. تعداد زیادی کتاب در موضوعات مختلف و مناسب با سطح زبانی کودک در اختیار او بگذارید تا او را به خواندن کنجکاو کنید و خواندن را برای وی به یک عادت تبدیل کنید. کودک را به هر فعالیتی که نوعی از خواندن باشد تشویق کنید خواندن را به بخشی اساسی از زندی کودک تبدیل کنید. بگذارید کودک کلمات روی تابلوهای خیابان، گزارش های اب و هوا، متن منوی رستوران ها،برنامه های ورزشی و هر چیز روزمره ی دیگری را بخواند. مطئن باشید که کودک همیشه در اوقات فراغت خود چیزی برای خواندن در در سترس دارد از تکنولوژی برای تقویت حس اتکا به نفس کودک استفاده کنید تکنولوژی در حال دگگرگون کردن شیوه های یادگیری است و این تغییر تاثیر خوبی بر کودکان و توانایی خواندن انها میگذارد. با اضافه کردن چیز هایی مثل تبلت و کتابخوان الکتریکی اعتماد به نفس و حس اطمینان در کودکان بالا میرود.

روش هایی برای تشویق کودکان به کتاب خواندن (2)

چگونه کودکان را کتاب خواندن تشویق کنیم؟

بگذارید کودک خودش انتخاب کند که چه بخواند خواندن برای لذت یکی از بهترین راه ها برای تقویت عملکرد کودک در مدرسه است، اما علاقه مند کردن کودک به خواندن مستلزم چیزی بیشتر از دادن یک کتاب به اوست. دادن حق انتخاب به کودک برای انتخاب آنچه میخواهد بخواند تاثیر بسیار زیادی بر تبدیل شدن ان ها به کتابخوان های حرفه ای دارد. کتابخوان هایی که تا اخر عمر به خواندن علاقه مند باقی میمانند به کودک کمک کنید کتابی متناسب با سنش پیدا کند برای علاقه مند کردن کودک به خواندن، به او در پیدا کردن کتاب هایی متناسب با سنش و در موضوعاتی که به انها علاقه مند است، کمک کنید. او را به کتابخانه ببرید یا کتابخوانی الکترونیکی در اختیار بگذارید که طیف گسترده ای از کتاب ها را در اختیار وی قرار میدهد دسترسی به ظیف گسترده ای کتاب های متناسب به سن کودک، انتخاب کتاب را برای شما و کودکتان بسیار اسان تر میکند. از برنامه های خلاقانه قابل نصب بر گوشی هوشمندتان استفاده کنید استفاده از برنامه های مخصوص تلفن هوشمند به شما کمک میکند فضایی را برای مطالعه کودکتان فراهم اورید بدون اینکه نگران این باشید که کودکتان به چیزی نامناسب در فضای اینترنت بر بخورد. به مطالعه کودکتان علاقه و اشتیاق نشان بدهید بازخوردی که کودکتان از شما میگیرد، تاثیر بسزایی در ادامه دار شدن عادت مطالعه ی او دارد. به خاطر داشته باشید که همیشه برای تلاش هایش به او جایزه بدهید. خواندن از روی علاقه و لذت به کودک کمک میکند در مدرسه عملکرد بهتری داشته باشد چرا که به واسطه عادت مطالعه او اموخته است چگونه با ایده های جدید مواجه شود و ان ها را بهتر و سریعتر از کودکانی که مطالعه نمیکنند، پردازش میکند

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (1)

عشق به مطالعه

این روزها به ندرت کسی پیدا میشود که صرفا برای لذت بردن مطالعه کند. این مسئله دلایل متعددی دارد. بعضی از مردم فکر میکنند مطالعه نیاز به مقدار خیلی زیادی تلاش و زمان احتیاج دارد بعضی ها هم هرگز از مطالعه در مدرسه لذت نبرده اند و اصلا نمتوانند تصور کنند که بشود از مطالعه لذت برد. کسانی هم هستند که هرگز در محیطی قرار نگرفته اند که انها را به مطالعه تشویق کند به هرحال، مطالعه میتواند به میزان زیادی تجارب شما را غنی کند و دقایق لذت بخشی را برایتان بسازد. چه از روی علاقهذ ی شخصی مطللعه کنید، چه به واسطه ی کار و درس، مطالعه عملیست که میتواند با استفاده از راهکارهایی بسیار لذت بخش تر از قبل بشود در پست های بعدی به راهکارهای متنوعی میپردازیم که در این امر به شما کمک خواهند کرد.

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (2)

عشق به مطالعه

راهکار اول: حتما در نظر داشته باشید که هدفتان از مطالعه چیست افراد به علل مختلفی به مطالعه میپردازند. قبل از اینکه کتابی را در دست بگیرید حتما از خودتان بپرسید که میخواهید با مطالعه این کتاب چه چیزی یاد بگیرید. بعضی از مردم دوست دارند از طریق خواندن کتاب، مهارت بیاموزند. مهارت های مانند برنامه نویسی، شکار یا کمپ کردن بعضی از افراد داستان های روایی را دوست دارند، نظیر داستان های تخیلی و یا زندگینامه. انها دوست دارند با مطالعه به جهان دیگری برده شوند و در موقعیت های خیالی قرار بگیرند. قبل از هرچیز، حتما به این فکر کنید که میخواهید چه چیزی از کتاب خواندن دریافت کنید. اگر کتابی که به مطالعه اش میپردازید، متناسب با هدفتان از مطالعه باشد، میزان علاقعه اتان به مطالعه چند برابر میشود. اگر مطالعه چیزی است که شما فکر میکنید باید به ان بپردازید و برای انجام ان احساس اجبار میکنید، در این صورت مطالعه تاثیر چشم گیری بر شما نخواهد داشت. راهکار دوم: مشخص کنید میخواهید چه بخوانید وقتی بفهمید هدفتان از مطالعه چیست، انتخاب کتاب راحت تر میشود. از اینترنت کمک بگیرید تا لیستی از کتاب های محبوب در موضوع مورد نظرتان پیدا کنید.این کار باعث میشود شما بهتر بدانید که بهتر است با چه کتابی و از کجا مطالعه را شروع کنید. میتوانید از مسئول کتابخوانه محله اتان برای انتخاب کتاب مناسب کمک بگیرید.. کتابداران غالبا قادرند پیشنهاد های خوبی به شما بدهند، در صورتی که شما بدانید دنبال چه نوع کتابی هستید. یک راه دیگر گفت و گو با فروشندگان کتاب است. مسئولان فروشگاه های کتاب اغلب اوقات خودشان عاشق کتاب و مطالعه اند و میتوانند کمک بزرگی با شما بکنند. گفت و گو با کسی که میل اتشین و شدیدی به کتاب و مطالعه دارد میتواند موجب جرقه های بزرگی در شما بشود.

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (3)

عشق به مطالعه

راهکار سوم: بین مطالعه و علاقه مندی های دیگرتان ارتباط برقرار کنید ممکن است شما برای مثال به مسائل اجتماعی علاقه مند باشید. در این صورت میتوانید کتاب هایی را انتخاب کنید که به مسائل اجتماعی میپردازند. به یاد داشته باشید که تنها گزینه برای مطالعه کتاب نیست. شما میتوانید به مطالعه مجلات، وبلاگ ها و سایت ها و مقالات انلاین هم بپردازید. راهکار چهارم: کتابی که دوست ندارید را رها کنید. گاهی اوقات افراد احساس میکنند که مجبورند کتابی را که شروع کرده اند را به پایان برسانند حتی اگر اصلا از ان لذت نمیبرند. شما به علاقه اتان به مطالعه اسیب میرسانید اگر خودتان را مجبور کنید رمانی 300 صفحه ای را که اصلا علاقه ای به خواندنش ندارید، به پایان برسانید. کتاب هایی هستند که مقداری زملن میبرند تا خواننده را به خود علاقه مند کنند، اما اگر 70 صفحه از کتابی را خوانده اید هنوز جذبش نشده اید، هیچ ایرادی ندارد که ان را رها کنید و به سراغ کتاب دیگری بروید.

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (4)

عشق به مطالعه

راهکار پنجم: به خاطر داشته باشید که مطالعه امری عمیقا شخصیست. مسابقه و یا رقابت نیست. هیچ دلیلی ندارد که به خاطذ دوست نداشتن کتابی که برنده ی جایزه نوبل شده است و همه درباره اش صحبت میکنند دچار احساس گناه شوید. شما با کسی در مسابقه یا رقابت نیستید. از سوی دیگر هرگز هم نباید بخاطر دوست داشتن چیزهایی که دیگران سطحی میشمارند، مانند کتاب های کمیک و رمانتیک، احساس شرم و خجالت داشته باشید. چیزی را بخوانید که عاشقش هستید و خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. راهکار ششم یک فضای مطالعه مناسب برای خودتان بیابید یا ایجاد کنید. فضایی ارام، معتدل و راحت بیابید. وجود سر و صدا و دیگر عوامل حواس پرتی مطالعه را برایتان سخت و تمرکزتان را مختل میکند. هیچکس دلش نمیخواهد یک پاراگراف را بار ها و بارها بخواند تا بفهمد موضوع ان چیست! برای بسیاری افراد پیدا کردن مکان مناسب برای مطالعه، به اندازه ی پیدا کردن کتاب مناسب ضرورت دارد. باید اضافه کرد که مجبور نیستید تنها در خانه به مطالعه بپردازید، میتوانید سری هم به کافه و کتابخوانه ها بزنید!

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (5)

عشق به مطالعه

همواره کتابی همراه خودتان داشته باشید. شما هرگز نمیدانید دقیقا چه وقت زمان خالی برای مطالعه پیدا میکنید. ممکن است مجبور شوید مدت طولانی در مطب دکترتان منتظر بمانید، ممکن است در طول مسیرتان به سمت مقصد با ترافیک مواجه شوید و یا مجبور شوید در رستوران منتظر دوستی بمانید که دیر به قرار میرسد. در این موقعیت ها اکثر افراد تمایل دارند گوشی هوشمند خود را بردارند و به دوستان خود پیام بفرستند و یا حساب خود را در توییتر یا اینستاگرام چک کنند. اما اگر کتابی همراه خود داشته باشید، میتوانید دقایق سوخته اتان را با مطالعه پر کنید و به این طریق عشقتان به مطالعه را نیز وسعت دهید. یک لیست مطالعه بسازید یک لیست از کتاب هایی بسازید که درباره شان شنیده اید و میخواهید ان ها را در اینده بخوانید. ان ها را در دفترچه یادداشت جیبی اتان و یا در قسمت یادداشت های تلفن همراه خود یادداشت کنید. به این طریق، دفعه ی بعد که به کتابفروشی سر زدید به راحتی میتوانید به یاد اورید که کتاب های مورد علاقه تان کدام ها بودند. به علاوه، میتوانید از کتابی که اتفاقی در کتابفروشی دیده اید و نظرتان را جلب کرده است عکس بگیرید. این روش خوبی برای به یاد اوردن کتاب هاییست که میتوانند کتاب بعدی شما باشند.

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (6)

عشق به مطالعه

مجموعه کتاب های نویسنده ی محبوبتان را دنبال کنید. وقتی کتابی از نویسنده ای خاص میخوانید و از سبک کتابش لذت میبرید، سعی کنید باقی کتاب های او را نیز دنبال کنید. حتی اگر موضوع اصلی دیگر کتاب های ان نویسنده شما را جذب نمیکند، باز هم به سراغ ان ها چرا که سبک نوشتاری خاص ان ها ممکن است به طرزی غیرقابل پیش بینی شما را عاشق خود کند و مانند کتاب اولی که از او خوانده اید از مطالعه ی دیگر نوشته های او نیز لذت ببرید! در رابطه با کتاب و کتابخوانی با دیگران گفت و گو کنید. به دنبال کلوپ های کتابخوانی و یا گروه هایی که برنامه مطالعتی مشترک دارند بگردید و به جمع انها بپیوندید. مطالعه کاریست که بیشتر در تنهایی انجام میپذیرد و از این حیث شاید شباهت زیادی به دیدن فیلم و تئاتر نداشته باشد. اما میتواند تبدیل به کار جمعی هم بشود! کتاب ها هم دقیقا به اندازه ی دیگر رسانه های میتوانند موضوعات جذابی برای گفت و گو باشند به خاطر داشته باشید که پیدا کردن چنین گروه هایی در نزدیکی محل زندگی اتان همیشه اسان نیست پس بد نیست به فکر پیدا کردن گروه های انلاین هم باشید..

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (7)

عشق به مطالعه

کتاب های صوتی را هم امتحان کنید گاهی اوقات مدرسه، دانشگا، کار و دیگر کارهای روزمره که مجبور به انجامشان هستید وقت کافی برای مطالعه برایتان باقی نمیگذارند. در این موقعیت ها میتوانید به کتاب های صوتی گوش دهید تا مطالعه ی روازنه اتان را هم میان کارهایتان انجام داده باشید. شنیدن کتاب که در موقعیتی خاص نمیتوانید به دست بگیرید و بخوانید هم میتواند شما را در ارتباط خوبی با فضای مطالعه و کتابخوابخوانی قرار دهد و ارتباط شما را با کتاب مورد نظر حفظ کند. به کتابخوانه محل زندگی اتان سر بزنید با عضویت در کتابخوانه میتوانید هر تعداد کتاب که میخواهید بخوانید در حالی که مبلغ بسیار کمی برای ان پرداخت کرده اید. سرزدن به کتابفروشی ها را از یاد نبرید سر زدن به کتاب فروشی هایی که کتاب نو و یا دست دوم میفروشند نیز برای پیدا کردن کتاب های جدیدی که با سلیقه اتان همخوانی داشته باشند بسیار کارساز است. گاهی قرار گرفتن در میان تعداد زیادی کتاب میتواند علاقه اتان را به کتاب خواندن شعله ور کند و وادارتان کنید تعداد کتاب جدید بخرید و برای مطالعه اشان لبریز از شوق شوید!

سوالات متداول

می توانید سوالات خود را در اینجا بنویسید. همکاران موسسه در اولین فرصت پاسخ آن را ثبت خواهند کردC 2021 Yad-roye-yar institute

نماد اعتماد موسسه فرهنگی هنری نصرت

تندخوانی، یعنی روش خواندن؛ بهتر خواندن و درست خواندن.
تندخوان که بشوید، تازه به نقطه صفر خود میرسید که باید از آنجا زندگی خود را شروع کنید
(استاد جهانپور)

موسسه تندخوانی نصرت
نشانی: میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی،
ابتدای فرصت شیرازی پلاک 36 طبقه دوم

02166495480
02166567089

مشاوره با استاد: 02166574710

مراجعه حضوری و ثبت نام: تمامی روزها در ساعات اداری

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Tumblr