موسسه تند خوانی نصرت

مشکلات مطالعه

سرعت بسیار پایین

علت اصلی پایین بودن سرعت مطالعه چیست

درک نکردن محتوا

علت درک نکردن محتوای کتاب چیست و چرا با وجود زمان بسیاری که هنگام مطالعه مصرف میکنیم درکمان سریع نیست

فراموشی مطلب

وقتی کتابی را میخوانیم مطلب آن را نفهمیده ایم و چیزی را به خاطر نمی اوریم

بی دقتی

نداشتن تمرکز و توجه هنگام مطالعه

حواس پرتی

هنگام مطالعه نمیتوانیم تمام توجه خود را به کتاب معطوف کنیم

روان نخواندن

برخی از کودکان در دبستان با مشکل جدی روانخوانی کتاب مواجه هستند

نداشتن زمان کافی

زمان زیادی برای مطالعه ندارم و در زمان کم هم نمیتوانم مطلب را تا جای مشخصی برسانم

بی برنامه گی

داشتن یک برنامه منظم می تواند شما را برای رسیدن به هدفتان بیشتر یاری رساند

نداشتن روشی برای درک

چگونه می توان سریعتر یاد گرفتC 2020 Yad-roye-yar institute