موسسه تند خوانی نصرت

مشهد

کلاس حضوری نیمه خصوصی تندخوانی مشهد

در یکی از کلاسهای حضوری خصوصی یا نیمه خصوصی تندخوانی نصرت در شهر مشهد ثبت نام نمایید

کلاس غیر حضوری،کلاس آنلاین تندخوانی مشهد

کلاسهای آنلاین بهترین گزینه برای ثبتنام از راه دور می باشد. بهترین گزینه برای مشهد ها

تابستان 1395

در سال 95 این دوره ها در شهرستان مشهد برگزار گردید

تابستان 96

در سال 96 نیز این کلاسها در شهرستان مشهد برگزار خواهد شد

تابستان 1397

برگزاری دوره های تندخوانی در مشهد برای تابستان 1397

کلاس حضوری گروهی تندخوانی مشهد

برگزاری کلاسهای حضوری گروهی تندخوانی مشهد توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس غیر حضوری،مجازی مشهد

کلاس غیر حضوری تندخوانی مجازی مشهد را انتخاب نمایید

کلاس غیر حضوری، تندخوانی تلفنی مشهد

کلاسهای غیر حضوری تندخوانی به صورت تلفنی برای مشهد برگزار میگردد

کلاس تندخوانی در مشهد

تندخوانی در شهرستان مشهد

تندخوانی در خراسان سال 95

تندخوانی در استان خراسانC 2017 Yad-roye-yar institute