موسسه تند خوانی نصرت

مشاوره تند خوانی

تعیین سطح

برای تعیین سطح کلاسهای تندخوانی نیاز به جلسه مشاوره دارید

مشاوره به دانش آموزان کندخوان

کندخوانی یکی از امور شایع در مدارس ایران میباشد. کندخوانی موجب از بین رفتن اعتماد به نفس دانش اموزان میباشد

مشاوره به والدین

انجام کلیه خدمات مشاوره به والدین برای اینکه دانش اموز تندخوان داشته باشند

دانش آموز خیلی کندخوان

در صورتی که خیییییییییلی کند میخوانید، نیازی به شرکت در دوره های تندخوانی نیست. یک تا دو جلسه مشاوره کافیست

داستان علیرضا

خواندن بریده بریده درمان پذیر است



C 2020 Yad-roye-yar institute