موسسه تند خوانی نصرت

مزیت های ما

ارتباط آنلاین با استاد

مزیت اول دوره های تندخوانی نصرت

ظرفیت محدود هر کلاس تندخوانی

کلاسهای عمومی فقط برای تعداد محدود قابل برگزاری است

محل کلاس به انتخاب شما

مزیت دوره های تندخوانی نصرت: محل کلاس به انتخاب شما

گواهی شرکت در دوره تندخوانی

کسانی که این دوره را به موفقیت به اتمام برسانند یک گواهی مبنی بر شرکت دردوره تندخوانی نصرت دریافت میکنند

شش مهارت در یک کارگاه تندخوانی

در هر دوره تندخوانی، 5 مهارت مطالعه ارتقا می یابد

یک جلسه تمرین تندخوانی رایگان

همه دانش پذیران قبل از شروع دوره در این جلسه توجیهی شرکت می کنند

استفاده رایگان از جزوات تندخوانی

هر دانش پذیر یک بسته آموزشی رایگان دریافت میکند

تندیس برترین

در سال 96 در هر ماه به یک نفر تندیس برترین در ماه اعطا میشود

فراگیری تندخوانی در حداقل زمان

گروه آموزشی موسسه نصرت با متد جدید تلاش کرده است تا کلاسها را در کمترین زمان ممکن برگزار نمایدC 2017 Yad-roye-yar institute