موسسه تند خوانی نصرت

علاقه به مطالعه

عکس علاقه به مطالعه

مطالعه ی آسان

چگونه تغییراتی در مطالعه ی آسان داشته باشیم

ممکن است این پرسش پیش آید که آیا مطالعه با سرعت زیاد موجب بروز اختلال در یادگیری، همچون خطراتی که رانندگی با سرعت زیاد به بار می آورد، نمی گردد؟ زمانی می توان با سرعت زیاد به رانندگی پرداخت که تمامی شرایط همچون اتومبیل و جاده، پذیرای چنین سرعتی باشند و در غیر این صورت سرعت، متناسب با شرایط جاده واتومبیل، تنظیم می گردد و در جاده های سخت و ناهموار هرگز با همان سرعتی که در بزرگراهها می توان راند، اقدام به رانندگی نخواهیم کرد. در هنگام مطالعه نیز خطراتی وجود دارد که از آن تحت عنوان آفات مطالعه نام می بریم، ما زمانی اقدام به مطالعه با سرعت بیشتر می کنیم، که با آفات مطالعه مقابله کرده باشیم تا با دریافت و ذخیره سازی کامل اطلاعات، به مطالعه خویش پایان دهیم

عکس علاقه به مطالعه

مطالعه ی آسان۱

چگونه تغییراتی در مطالعه آسان۱ داشته باشیم

هر گاه متن ناآشنا و دارای پیچیدگی باشد، سرعت مطالعه متناسب گذر از جاده ای ناهموار، فراهم می آید. بی تردید همانگونه که عبور از جاده های پر پیچ و پر شیب و فراز نیاز به دقت و تمرکز حواس و کاهش سرعت اتومبیل دارد، خواندن متون ناآشنا و پیچیده علیرغم کاهش سرعت مطالعه، دقت و تمرکز حواس بیشتری را می طلبد، این تمرکز و دقت که به مدد توسل به سایر سیستمهای موجد تمرکز حواس ایجاد می گردد، تا زمانی ادامه می یابد که ناآشنایی و پیچیدگی متن وجود داشته باشد، به عبارت دیگر پس از رفع این پیچیدگی می بایست به سرعت مطالعه خویش افزود تا سادگی متن مورد مطالعه و یکنواختی آن موجب بی حوصلگی و کاهش دقت و درنتیجه جلب توجه به سایر مسایل یعنی حواس پرتی نگردد. برای درک مسئله همان راننده را در نظر آورید، آیا پس از گذر از موانع سخت و ناهموار که ویژگی مسیر، تمرکز حواس بیشتر وی را می طلبید، با همان سرعت به سیر خویش خواهد پرداخت؟ آیا رانندگی در مسیری کاملاً هموار و مناسب، موجب بی حوصلی و خستگی وی نخواهد شد؟ آیا سرعت پایین اتومبیل به معنای فراهم آوردن زمینه برای راننده جهت پرداختن به مسایل پیرامون نمی باشد؟

عکس علاقه به مطالعه

علاقه و بی حوصلگی در مطالعه

چگونه تغییراتی درعلاقه و بی حوصلگی در مطالعه داشته باشیم

در شرایط ملال آوری که قادر به تمرکز حواس خود بر متن مورد مطالعه نیستیم و در درک مطالب ناتوانیم، می توان خود را علاقه مند به مطالعه تجسم کرد. یادگیری و علاقه، دو موضوع مرتبط با یکدیگرند: هر گاه بتوان به درک کامل متن مورد مطالعه پرداخت، بر میزان علاقه به مطالعه افزوده می شود. از سویی زمانی قادر به درک کامل مطالب خواهیم بود که به تمرکز حواس بر متن دست یابیم. مسائل چندی به ایجاد تمرکز کامل حواس می انجامد که با تمامی آنها آشنا خواهیم شد، اما آنچه در اینجا موضوع ایجاد تمرکز و علاقه است، افزایش سرعت مطالعه می باشد، بر این مبنا می توان گفت از آنجا که پایین بودن سرعت مطالعه به کاهش تمرکز می انجامد و کاهش تمرکز درک مطلب را به دنبال دارد، به دلیل ناتوانی در یادگیری و درک کامل مطالب، بی علاقگی نسبت به مطالعه شکل می گیرد. به یاد داشته باشید که عدم تمرکز، از آنجا به عدم درک دامن می زند که امکان دقت و درنتیجه طبقه بندی و سازماندهی و کشف ارتباط بین مفاهیم رااز میان می برد، چه هنگامی می توان به درک مطالب نایل شد که امکان اجرای اصول و مراحل یادگیری کلامی یعنی: دقت و توجه برای کشف مفاهیم اصلی و پشتوانه برا طبقه بندی و سازماندهی، و استنباط و زبانگردانی برای کشف ارتباط مابین مفاهیم، و نیز پیوند بین اطلاعات تازه و دانسته های قبلی، فراهم آید

عکس علاقه به مطالعه

عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه

چگونه تغییراتی در عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه داشته باشیم

در شرایط ملال آوری که قادر به تمرکز حواس خود بر متن مورد مطالعه نیستیم و در درک مطالب ناتوانیم، می توان خود را علاقه مند به مطالعه تجسم کرد. یادگیری و علاقه، دو موضوع مرتبط با یکدیگرند: هر گاه بتوان به درک کامل متن مورد مطالعه پرداخت، بر میزان علاقه به مطالعه افزوده می شود. از سویی زمانی قادر به درک کامل مطالب خواهیم بود که به تمرکز حواس بر متن دست یابیم. مسائل چندی به ایجاد تمرکز کامل حواس می انجامد که با تمامی آنها آشنا خواهیم شد، اما آنچه در اینجا موضوع ایجاد تمرکز و علاقه است، افزایش سرعت مطالعه می باشد، بر این مبنا می توان گفت از آنجا که پایین بودن سرعت مطالعه به کاهش تمرکز می انجامد و کاهش تمرکز درک مطلب را به دنبال دارد، به دلیل ناتوانی در یادگیری و درک کامل مطالب، بی علاقگی نسبت به مطالعه شکل می گیرد. به یاد داشته باشید که عدم تمرکز، از آنجا به عدم درک دامن می زند که امکان دقت و درنتیجه طبقه بندی و سازماندهی و کشف ارتباط بین مفاهیم رااز میان می برد، چه هنگامی می توان به درک مطالب نایل شد که امکان اجرای اصول و مراحل یادگیری کلامی یعنی: دقت و توجه برای کشف مفاهیم اصلی و پشتوانه برا طبقه بندی و سازماندهی، و استنباط و زبانگردانی برای کشف ارتباط مابین مفاهیم، و نیز پیوند بین اطلاعات تازه و دانسته های قبلی، فراهم آید. زمانی که در اجرای این مراحل با ناکامی مواجه شویم، آیا می توان با همان توان وحوصله اولیه به مطالعه پرداخت؟ بی تردید زمانی که شرایط کسل کننده و ملال آور باشد، جایی برای علاقه بافی نخواهد ماند.

عکس علاقه به مطالعه

عادت کردن به کتابخوانی و علاقه به مطالعه

در جایی پس از "کاهش وزن" ، "متوقف کردن" و "عاشق شدن" ، "بیشتر بخوانید" یکی از مهمترین اهدافی است که بسیاری از افراد برای خود تعیین می کنند. و به درستی چنین است: یک کتاب خوب می تواند بسیار رضایت بخش باشد ، می تواند چیزهایی فراتر از افق روزانه شما را به شما بیاموزد ، و می تواند شخصیت هایی را به گونه ای زنده و واضح ایجاد کند که گویی واقعاً آنها را می شناسید . اگر خواندن عادت است که می خواهید به آن بپردازید ، روشهای مختلفی برای پرورش آن وجود دارد. اول ، درک کنید که اگر کتاب خوبی دارید ، خواندن بسیار لذت بخش است. اگر کتاب شلوغی (یا کتابی بسیار دشوار) دارید و خود را مجبور می کنید از طریق آن استفاده کنید ، به نظر می رسد که یک کار سخت و طاقت فرسا است. اگر این اتفاق برای چندین روز پشت سر هم رخ داد ، فکر کنید که کتاب را رها کنید و کتابی را پیدا کنید که واقعاً دوستش دارید همیشه کتاب داشته باشید. هر کجا که بروید ، با خود کتاب بیرید. گر زمانی وجود دارد که باید منتظر بمانید (مانند مطب پزشک ، کتاب خود را شلاق بزنید و بخوانید. راه بسیار خوبی برای گذر زمان است

سوالات متداول