دوره تقویت حافظه

تمرکز

دوره های تندخوانی تمرکز شما هنگام مطالعه را نیز تقویت میکند

تقویت حافظه

ایا کلاسهای تندخوانی، به مساله تقویت حافظه هم توجه میکند

راه تقویت حافظه

چگونه میتوانیم حافظه خود را تقویت کنیم

حفظ کردن یک کتاب

چگونه میتوانیم یک کتاب یا یک جلسه درس استاد را حفظ کنیم طوری که مطلب را از اول تا اخر به طور خلاصه وار یادآوری کنیم

فیش جی 5

چرا استفاده از فیشهای جی 5 یا جی 7 یا لایتنر برای حفظ کردن پیشنهاد میشو

تهیه کردن فیش جی5

قیمت فیش جی 5 چند است و ان را از کجا میتوانم تهیه کنم

آیا برای تقویت حافظه نیازمند کلاس هستیم؟

آیا برای تقویت حافظه نیازمند کلاس هستیم؟

فواید کلاس های تقویت حافظه

فواید کلاس های تقویت حافظه در چیست؟

سرمایه گذاری با کلاس های تقویت حافظه

سرمایه گذاری با کلاس های تقویت حافظه چیست؟

دوره تقویت حافظه زمستان 1398

موسسه تندخوانی نصرت در نظر دارد دوره تقویت حافظه با متدهای جدید برگزار نمایدC 2020 Yad-roye-yar institute