موسسه تند خوانی نصرت

درباره کلاس تندخوانی نصرت

اهمیت کلاسهای تندخوانی

کلاسهای ویژه و جدید تندخوانی

بروشور برنامه ها

بروشور برنامه ها و کلاسهای موسسه تندخوانی نصرت

روش ثبت نام کلاس تندخوانی نصرت

به صورت حضوری یا تلفنی می توانید در کلاس شرکت نمایید

راهنمایی بیشتر برای ثبت نام در کلاس تندخوانی

چگونه اطلاعات بیشتری برای راهنمایی بیشتر برای ثبت نام در کلاس تندخوانی نصرت به دست آورید

طول دوره تندخوانی نصرت

به طور کلی یک ماه زمان لازم است

روز، ساعت و محل کلاس تندخوانی

همه روزه از نه و نیم صبح تا هشت شب

تیزر کلاس تندخوانی ویژه تابستان 98 با کد A7

برنامه ویژه کلاسهای حضوری تندخوانی نصرت

تاریخ تولید فیلم:

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم تیزر کلاس تندخوانی ویژه تابستان 98 با کد A7C 2017 Yad-roye-yar institute