موسسه تند خوانی نصرت

درباره

سرمایه گذاری اندک، سودی کلان

چه مقدار تمرین لازم است تا به سرعت دوبرابر در مطالعه با درک 100 درصد دست یابیم؟

تندخوانی یک جلسه

یادگیری تندخوانی در 100 دقیقه کلاس

آمار شاگردان و روند فعالیت تندخوان

تابستان 94 موسسه تندخوانی نصرت در آیینه آمار

به قید قرعه تندخوان شوید

عدد یک را به 10000100000000 پیامک کنید

کتابخانه

مطالعه مقالات و مطالب علمی در موضوعات مرتبط تندخوانی و روش مطالعه

استخدام

تقاضای همکاری جهت منشی و مدیر داخلی موسسه نصرت

تندخوانی نصرت در شهرستان

موسسه تندخوانی نصرت در شهرستانها نیز کلاس تندخوانی برگزار میکند

تخفیف ویژه امروز

تخفیفهای در نظر گرفته شده در موسسه تندخوانی نصرتC 2017 Yad-roye-yar institute